Νέα – Ανακοινώσεις, ΙΝΕΠ, ΕΚΔΔΑ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΕΚΔΔΑ
ΝΕΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ LONDON SCHOOL OF ECONOMICS

ΕΚΔΔΑ

Στο πλαίσιο προώθησης της στρατηγικής εξωστρέφειας και καινοτομίας, το ΕΚΔΔΑ συνεργάζεται με εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού και παρέχει τη δυνατότητα σε στελέχη του δημόσιου τομέα να παρακολουθήσουν τα επιμορφωτικά προγράμματα του London School of Economics and Political Science.

Ακολουθούν οι τίτλοι που έχουν επιλεγεί κατόπιν συνεργασίας του ΕΚΔΔΑ με το London School of Economics and Political Science :

  1. «Public Policy Innovations», δέκα (10) θέσεις
  2. «Data Analysis of Management», δέκα (10) θέσεις
  3. «Technological disruption: Managing the Impact on Business, Society and Politics», δέκα (10) θέσεις

Σκοπός των προγραμμάτων είναι να προσφέρουν σε στελέχη της δημόσιας διοίκησης την ευκαιρία να εκπαιδευτούν στην εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών, που αποσκοπούν στη βελτίωση της εσωτερικής λειτουργίας των φορέων του δημοσίου τομέα. Βασική μέριμνα αποτελεί η μετάδοση γνώσης στα πεδία της δημόσιας πολιτικής, της ανάλυσης δεδομένων και των ψηφιακών υπηρεσιών. Επιπροσθέτως, οι εκπαιδευόμενοι καλλιεργούν τις αντιληπτικές τους δεξιότητες ώστε να μπορούν να λαμβάνουν αποφάσεις και να αντιμετωπίζουν τις αναδυόμενες προκλήσεις με αποτελεσματικό τρόπο, επωφελή για τον οργανισμό τους. Τα προγράμματα υλοποιούνται με την μορφή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, συνδυάζοντας διαδικτυακές διαλέξεις με ζωντανές συνεδρίες, καθώς και διαδραστικές προσομοιώσεις, αξιοποιώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο θεωρητικά και πρακτικά εργαλεία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο των δράσεων εξωστρέφειας του ΕΚΔΔΑ,  από το φθινόπωρο του 2021 μέχρι σήμερα, τριάντα (30) στελέχη της ελληνικής δημόσιας διοίκησης έχουν επιμορφωθεί σε εκπαιδευτικά προγράμματα (executive education) των Harvard Kennedy School και  Insead Business School.

Σας ενημερώνουμε ότι έχει δοθεί παράταση προθεσμίας υποβολής αίτησης για τα επιμορφωτικά προγράμματα του London School of Economics. Συγκεκριμένα:

  • Για το πρόγραμμα «Public Policy Innovations» η παράταση υποβολής της αίτησης έχει καταληκτική ημερομηνία την 16/5/22.
  • Για τα προγράμματα «Data Analysis of Management» και «Technological disruption: Managing the Impact on Business, Society and Politics» η παράταση υποβολής της αίτησης έχει καταληκτική ημερομηνία την 14/6/22.

Περισσότερες πληροφορίες για τα εκπαιδευτικά προγράμματα, τη διαδικασία συμμετοχής καθώς και την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων μπορείτε να  βρείτε στη σχετική πρόσκληση του ΕΚΔΔΑ.