Νέα – Ανακοινώσεις, Ημερίδες, ΕΣΔΔΑ, ΕΚΔΔΑ, Διεθνείς Συνεργασίες

Διοργάνωση Συνεδρίου με τίτλο: “Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ): Αναβάθμιση και Αναπροσανατολισμός των Δεξιοτήτων στο Σύγχρονο Επιτελικό Κράτος”

ΕΚΔΔΑ

Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης, ο κύριος φορέας εκπαίδευσης και επιμόρφωσης του Δημόσιου Τομέα, επαναπροσδιορίζει τον ρόλο του για να ανταποκριθεί στις νέες απαιτήσεις της μετά – πανδημικής εποχής. Στο πλαίσιο αυτό, το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) σε συνεργασία με την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α), του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), διοργανώνει Συνέδριο στην Αθήνα με θέμα:

«Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.):

Αναβάθμιση και Αναπροσανατολισμός των Δεξιοτήτων στο Σύγχρονο Επιτελικό Κράτος»

Το Συνέδριο θα διεξαχθεί την Πέμπτη 15/07 και την Παρασκευή 16/07/2021, από τις 09:00 έως τις 20:00 με τη διαδικασία της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης.

Σκοπός του διήμερου Συνεδρίου είναι μέσα από τις διεργασίες του να καλλιεργηθεί ένας εποικοδομητικός διάλογος που θα αναδείξει τις νέες τάσεις και καλές πρακτικές οι οποίες εντοπίζονται κυρίως στους τομείς του μετασχηματισμού και της αναβάθμισης των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης στο νέο ψηφιακό περιβάλλον υπό το πρίσμα της επιτελικής και πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, με περαιτέρω σκοπό τον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων αναβάθμισης και αναπροσανατολισμού των δεξιοτήτων των στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης στο πλαίσιο των σύγχρονων αναγκών.

Ομάδα – Στόχος: Το Συνέδριο απευθύνεται κυρίως στους αποφοίτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α). Επιπλέον, θα δοθεί δυνατότητα παρακολούθησης σε στελέχη των Υπουργείων, Ανεξάρτητων Αρχών, Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού.

Στο Συνέδριο θα αναπτυχθούν θέματα που θα άπτονται των κάτωθι ενδεικτικών θεματικών ενοτήτων:

  • «Μετασχηματισμός της Δημόσιας Διοίκησης στο μετα-πανδημικό περιβάλλον»
  • «Εθνικές Σχολές Δημόσιας Διοίκησης στο διεθνές περιβάλλον. Καλές Πρακτικές»
  • «Εκσυγχρονισμός της ελληνικής δημόσιας διοίκησης και επιτελικό κράτος. Ο κλάδος επιτελικών στελεχών και ο ρόλος της Ε.Σ.Δ.Δ.Α.»
  • «Επένδυση σε ανθρώπους και δεξιότητες: Αναβάθμιση και αναπροσανατολισμός»
  • «Καινοτόμες προσεγγίσεις και τάσεις – Το τοπίο της αποτίμησης των αναγκών Επανεκπαίδευσης των Αποφοίτων της Ε.Σ.Δ.Δ.Α.»
  • «Το τοπίο των μεταρρυθμίσεων και των αλλαγών στον δημόσιο τομέα: Ψηφιακός Μετασχηματισμός, Ανασχεδιασμός και Απλούστευση Διαδικασιών – Δράσεις και Προτεραιότητες – Ανάπτυξη των απαραίτητων δεξιοτήτων και Επανεκπαίδευση Αποφοίτων»
  • «Δυνατότητες μετά την αποφοίτηση – Προκλήσεις και προοπτικές. Η συμβολή της ΕΝΑΠ: Δράσεις και στόχοι».

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την συμμετοχή στο Συνέδριο, βρείτε εδώ τη σχετική εγκύκλιο.