Νέα – Ανακοινώσεις, Συνεργασίες, ΙΝΕΠ, ΕΚΔΔΑ, Πιστοποίηση Επιμόρφωσης

Διοργάνωση Επιμορφωτικού Προγράμματος με τίτλο: «Πρόγραμμα Πιστοποίησης Επαγγελματικής Επάρκειας Συμβούλων Ακεραιότητας»

ΕΚΔΔΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

Βασικός πυλώνας για την ενίσχυση της ακεραιότητας και ασπίδα κατά της διαφθοράς στο Δημόσιο

 

Το Υπουργείο Εσωτερικών και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης διοργανώνουν ειδικό επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο: «Πρόγραμμα Πιστοποίησης Επαγγελματικής Επάρκειας Συμβούλων Ακεραιότητας», το οποίο θα ξεκινήσει εντός του Ιουλίου 2021.

Σκοπός του Προγράμματος είναι η απόκτηση των απαραίτητων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων από υπαλλήλους φορέων του Δημοσίου Τομέα που θα υπηρετήσουν τον νέο θεσμό του Συμβούλου Ακεραιότητας.

Το Πρόγραμμα, που διοργανώνεται κατ’ εφαρμογή του ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α΄ 62), αποτελεί μία σημαντική καινοτομία αφού για πρώτη φορά εισάγεται η έννοια πιστοποίησης επαγγελματικής επάρκειας στη Δημόσια Διοίκηση, με άμεσο στόχο την ενίσχυση του υποστηρικτικού, συμβουλευτικού και ενημερωτικού έργου του Συμβούλου Ακεραιότητας.

Προϋπόθεση για την επιλογή των υπαλλήλων που θα υπηρετήσουν τον νέο θεσμό, είναι η εγγραφή στο Μητρώο Συμβούλων Ακεραιότητας του άρθρου 26 του ν. 4795/2021, στο οποίο εγγράφονται μόνο όσοι έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς το σχετικό επιμορφωτικό πρόγραμμα.

Η πρόσκληση υποβολής αίτησης συμμετοχής αναμένεται τις επόμενες ημέρες και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, του Υπουργείου Εσωτερικών και της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα πιστοποίησης μπορείτε να απευθυνθείτε στο email: empounta@ekdd.gr ή στο τηλέφωνο επικοινωνίας: 213 1306 409.

Αφήστε μια απάντηση