Νέα – Ανακοινώσεις

Διημερίδα για την προστασία προσωπικών δεδομένων

Epimorfosi

Tο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), μέσω των επιστημονικών του μονάδων (Ινστιτούτο Επιμόρφωσης – ΙΝΕΠ, Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης – ΕΣΔΔΑ, Μονάδα Τεκμηρίωσης και Καινοτομιών – ΜοΤΕΚ), σε συνεργασία με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων και τη γαλλική Ecole Nationale d’ Administration (ENA), διοργάνωσε Διημερίδα με τίτλο «Προστασία Προσωπικών Δεδομένων, Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679» στις 26 και 27 Μαρτίου 2018.

Σκοπός της Διημερίδας, στο οποίο συμμετείχαν ως εισηγητές έλληνες και γάλλοι εμπειρογνώμονες, ήταν η υποστήριξη της εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, αναφορικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, καθώς και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ στη Δημόσια Διοίκηση (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – GDPR).

Ειδικότερα, αναπτύχθηκαν θέματα που αφορούν στα δικαιώματα των πολιτών σε σχέση με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και τη διαχείρισή τους από τους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης, καθώς στις υποχρεώσεις και αρμοδιότητες των υπευθύνων επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως η λογοδοσία, η εκτίμηση αντίκτυπου από την επεξεργασία δεδομένων, η παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κ.ά.

Την επιστημονική ευθύνη της δράσης είχε ο Δημήτρης Τσιμάρας, Υπεύθυνος Σπουδών και Έρευνας ΕΣΔΔΑ και Συντονιστής της ΜοΤΕΚ και την οργανωτική η Ελένη Παπαντωνίου, στέλεχος του ΙΝΕΠ.

Βρείτε εδώ το πρόγραμμα της διημερίδας.

Βρείτε τις παρουσιάσεις της πρώτης και δεύτερης ημέρας εδώ.