Νέα – Ανακοινώσεις, Ημερίδες, Συνεργασίες, ΕΣΔΔΑ

Διαδικτυακή ημερίδα ΕΣΔΔΑ «Έξυπνες Ψηφιακές Υπηρεσίες» .

ΕΚΔΔΑ

Την Τετάρτη 30 Ιουνίου 2021 η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) υλοποίησε διαδικτυακή ημερίδα με τίτλο «Έξυπνες Ψηφιακές Υπηρεσίες» .

Σκοπός της ημερίδας ήταν η ενημέρωση και προώθηση νέων ψηφιακών στρατηγικών, μεθόδων, τεχνικών και εργαλείων για την παροχή «Έξυπνων Ψηφιακών Υπηρεσιών» προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Την εκδήλωση τίμησε με τον χαιρετισμό του ο Υφυπουργός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης αρμόδιος για τα Ειδικά Ψηφιακά Έργα και το Κτηματολόγιο, κ. Γεώργιος Στύλιος. Ο κ. Υφυπουργός αρχικά ευχαρίστησε τους διοργανωτές για την τιμητική πρόσκληση και αναφέρθηκε στην παράδοση που έχει δημιουργήσει πλέον η Ε.Σ.Δ.Δ.Α. στη διοργάνωση ποιοτικών επιμορφωτικών ημερίδων ουσίας, που μετουσιώνουν την παρωχημένη πληροφορία σε χρήσιμες δεξιότητες και γνώσεις.

Στη συνέχεια επισήμανε ότι ο κορωνοϊός λειτούργησε ως ψηφιακός “επιταχυντής” για την παγκόσμια επιχειρηματική κοινότητα. O κ. Στύλιος επικεντρώθηκε  στην στρατηγική για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας που έχει εκπονήσει και υλοποιεί το Υπουργείο Ψηφιακής Ανάπτυξης: στην Ψηφιακή Βίβλο 2020-2025, η οποία περιλαμβάνει συνολικά 455 έργα εκ των οποίων ήδη τα 105 είναι σε εξέλιξη. Μίλησε επίσης για τις πάνω από 1140 ηλεκτρονικές υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω του gov.gr και για την εκθετική αύξηση του ρυθμού αποδοχής τους από τους πολίτες. Αναφέρθηκε στις έξυπνες ψηφιακές υπηρεσίες για το κτηματολόγιο και στην απλοποίηση των διαδικασιών για την κτηματογράφηση που προωθούνται  με  σχέδιο νόμου.

Καταλήγοντας, ο κ. Υφυπουργός επισήμανε ότι η χώρα μας μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στον ψηφιακό μετασχηματισμό της Ευρώπης, αναφέροντας ως χαρακτηριστικό παράδειγμα το Ευρωπαϊκό πιστοποιητικό εμβολιασμού το οποίο αποτέλεσε ελληνική πρωτοβουλία που υιοθέτησε η Ευρώπη.

Χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθυνε και η Πρόεδρος του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., κ. Παρασκευή Δραμαλιώτη, η οποία καλωσόρισε τις εργασίες της ημερίδας και εξέφρασε την ικανοποίηση της για το έργο των στελεχών της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. που συνέβαλαν στην επιτυχή υλοποίηση αυτής της εκπαιδευτικής δράσης. Η κ. Δραμαλιώτη τόνισε το γεγονός ότι η ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων των δημοσίων υπαλλήλων αποτελεί μια μέγιστη προτεραιότητα για το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και αναφέρθηκε στο επικαιροποιημένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. με έμφαση στις θεματικές ενότητες που διδάσκονται στο Τμήμα Ψηφιακής Πολιτικής. Όπως εξήγησε, αντίστοιχη βαρύτητα για την αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων στον δημόσιο τομέα αποδίδεται κατά τον σχεδιασμό των νέων καινοτόμων επιμορφωτικών δράσεων του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.).

Την έναρξη των εργασιών της ημερίδας κήρυξε ο Διευθυντής της Ε.Σ.Δ.ΔΑ κ. Βασίλειος Γκαντζάρας, ο οποίος συνεχάρη τα στελέχη της Σχολής για την υλοποίηση της ημερίδας τονίζοντας την σπουδαιότητα της προώθησης όλων των απαραίτητων εργαλείων για την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών στον πολίτη.