Διακηρύξεις Προμηθειών

Δημόσια Διαβούλευση του σχεδίου διακήρυξης Ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διεθνή διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής – Απαραίτητα Στοιχεία

Κατεβάστε την διακήρυξη προς διαβούλευση από εδώ