Νέα – Ανακοινώσεις, ΕΚΔΔΑ

Δημοσίευση Νέου Κανονισμού Διαχείρισης Μητρώου Κύριου Διδακτικού Προσωπικού (ΚΔΠ) του ΕΚΔΔΑ

shutterstock_212799520

Από τη δημοσίευση του νέου Κανονισμού Διαχείρισης Μητρώου Κύριου Διδακτικού Προσωπικού (ΚΔΠ) του ΕΚΔΔΑ (ΦEK B’ 3373/12-8-2020) έως τις 30-9-2020 δεν υποβάλλονται αιτήσεις ένταξης.

Αιτήσεις ένταξης στο Μητρώο ΚΔΠ του ΕKΔΔA βάσει του νέου Κανονισμού Διαχείρισης θα υποβάλλονται από 1-10-2020.