Νέα – Ανακοινώσεις, ΕΣΔΔΑ, Διεθνείς Συνεργασίες

Δεύτερο μέρος της νέας εκπαιδευτικής δράσης ΥΠΕΣ-ΕΣΔΔΑ-ΕΝΑ «Η καινοτομία στο Δημόσιο Τομέα» 21 & 28 Απριλίου 2021

ΕΚΔΔΑ

Την Τετάρτη 28 Απριλίου, ολοκληρώθηκε το δεύτερο μέρος της ειδικά σχεδιασμένης εκπαιδευτικής δράσης με τίτλο «Η Καινοτομία στο Δημόσιο Τομέα», που πραγματοποίησε η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) στο πλαίσιο συνεργασίας της με το Υπουργείο Εσωτερικών και τη γαλλική École Nationale d’ Administration (ΕΝΑ).
Η θεματολογία των δύο συνεδριών που υλοποιήθηκαν κατά το δεύτερο μέρος της δράσης εστιάσθηκε: α) Στον ρόλο των Συμπεριφορικών Επιστημών στο πλαίσιο της κατανόησης των αλλαγών από τους πολίτες αναφορικά με την εφαρμογή των δημοσίων πολιτικών και β) Στην Ψηφιακή Καινοτομία ως εργαλείο του δημοσίου τομέα σύμφωνα με το παράδειγμα της γαλλικής δημόσιας διοίκησης.
Τη διάλεξη παρακολούθησαν, μέσω τηλεκπαίδευσης, οι σπουδάστριες και οι σπουδαστές της ΚΖ’ Εκπαιδευτικής Σειράς της ΕΣΔΔΑ «Δημήτριος Τζανάκης».
Η Πρόεδρος του ΕΚΔΔΑ, κα Παρασκευή Δραμαλιώτη απηύθυνε χαιρετισμό στην εκδήλωση και δεσμεύτηκε για την συνέχιση αυτής της συνεργασίας με νέες δράσεις που παρουσιασθούν στο άμεσο μέλλον.