Νέα – Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, ΙΝΕΠ, ΕΚΔΔΑ

Γνωρίστε τα 17 νέα προγράμματα cloud της Microsoft που προσφέρει το ΕΚΔΔΑ για το Μάιο-Ιούνιο
Δηλώστε συμμετοχή!

ΕΚΔΔΑ

Μια μεγάλη γκάμα επιμορφωτικών προγραμμάτων για την ανάπτυξη βασικών και εξειδικευμένων ψηφιακών δεξιοτήτων σε τεχνολογίες νέφους προσφέρει το ΕΚΔΔΑ για τη περίοδο Μαΐου-Ιουνίου 2023, σε συνεργασία με τη Microsoft. Τα προγράμματα ανανεώνονται συνεχώς καλύπτοντας όλο το εύρος αναγκών των στελεχών της δημόσιας διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης με αντικείμενο σπουδών ή εργασίας συναφές με την επιστήμη της πληροφορικής.

Τα νέα επιμορφωτικά προγράμματα θα υλοποιηθούν με τη μέθοδο της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Μετά το πέρας της εκπαιδευτικής διαδικασίας και κατόπιν σχετικής αιτήσεως των συμμετεχόντων, παρέχεται επίσης η δυνατότητα συμμετοχής σε εξετάσεις, χωρίς οικονομική επιβάρυνση, για την απόκτηση της αντίστοιχης πιστοποίησης της Microsoft.

Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί στην ελληνική γλώσσα από πιστοποιημένους εισηγητές (Microsoft Certified Trainers – MCTs) με πολυετή εργασιακή εμπειρία και θα είναι διαδραστική, καθώς, παράλληλα με τη συνεχή παρουσία και καθοδήγηση από τους εκπαιδευτές, θα περιλαμβάνει και πρακτικά εργαστήρια (online labs).

Οι τίτλοι των νέων προσφερόμενων προγραμμάτων Μαΐου-Ιουνίου 2023 είναι οι εξής:

 • Microsoft 365 Fundamentals (MS-900)
 • Azure Fundamentals (AZ-900)
 • Azure Administrator (AZ-104)
 • Configuring and Operating Microsoft Azure Virtual Desktop (AZ-140)
 • Designing Microsoft Azure Infrastructure Solutions (AZ-305)
 • Azure Security Technologies (AZ-500)
 • Administering Windows Server Hybrid Core Infrastructure (AZ-800)
 • Configuring Windows Server Hybrid Advanced Services (AZ-801)
 • Azure Data Fundamentals (DP-900)
 • Designing and Implementing a Data Science Solution on Azure (DP-100)
 • Data Engineering on Microsoft Azure (DP-203)
 • Administering Relational Databases on Microsoft Azure (DP-300)
 • Azure AI Fundamentals (AI-900)
 • Security, Compliance, and Identity Fundamentals (SC-900)
 • Information Protection Administrator Associate (SC-400)
 • Power Platform Fundamentals (PL-900)
 • Microsoft Power BI Data Analyst (PL-300)

Περισσότερες πληροφορίες για τα εκπαιδευτικά προγράμματα της Microsoft και τη διαδικασία συμμετοχής μπορείτε να βρείτε στη σχετική πρόσκληση του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.