Νέα – Ανακοινώσεις, ΕΣΔΔΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 27ου ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΣΔΔΑ

ΕΚΔΔΑ

     

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων συνεδρίασε την Παρασκευή 23/10/2020 και επικύρωσε τους πίνακες του δευτέρου σταδίου και τους πίνακες γενικών αποτελεσμάτων του 27ου Εισαγωγικού Διαγωνισμού της ΕΣΔΔΑ.

Παρακάτω θα βρείτε τους σχετικούς συνδέσμους:

Πίνακας αποτελεσμάτων δευτέρου σταδίου

Πίνακας γενικών αποτελεσμάτων του 27ου εισαγωγικού διαγωνισμού της ΕΣΔΔΑ (κατά αλφαβητική σειρά )

Πίνακας γενικών αποτελεσμάτων του 27ου εισαγωγικού διαγωνισμού της ΕΣΔΔΑ (κατά φθίνουσα σειρά)

Η ΚΕΕ εξέδωσε και ανακοίνωση προς τους υποψηφίους για την δήλωση προτίμησης και την κατανομή στα τμήματα:

Ανακοίνωση ΚΕΕ προς εισαγομένους

Έντυπο Δήλωσης Προτίμησης