Νέα – Ανακοινώσεις

Αποτελέσματα 23ου Εισαγωγικού Διαγωνισμού

Ταύρος, 30/12/2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σύμφωνα με την παρ. 10 του κεφαλαίου Ε΄ της προκήρυξης «Οι εισαγόμενοι στη Σχολή υποβάλλουν, εντός 10 ημερών, γραπτή δήλωση στον Διευθυντή της Ε.Σ.Δ.Δ.Α., με την οποία αποδέχονται την κατάταξή τους στο τμήμα Διοίκησης και Οικονομικής Διαχείρισης. Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής των δηλώσεων, αν προκύψουν κενές θέσεις από τις προγραμματισμένες, είναι δυνατόν να καλυφθούν με την ίδια διαδικασία, από τους επόμενους στον κατάλογο των αποτελεσμάτων του εισαγωγικού διαγωνισμού, εφ’ όσον έχουν πάρει τη βάση στη βαθμολογία. Ως επόμενοι ορίζονται οι πρώτοι κατά σειρά επιτυχίας μετά τον αριθμό εισακτέων, εφ’ όσον έχουν πάρει τη βάση της βαθμολογίας.»

Οι δηλώσεις θα υποβάλλονται από την 31η Δεκεμβρίου 2013, επομένη της ημερομηνίας ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, και μέχρι την 9η Ιανουαρίου 2014, ηλεκτρονικά στις διευθύνσεις anagnostou@ekdd.gr, halexopoulos@ekdd.gr ή μέσω fax στα: 213 1306481 και 213 1306468.

Εναλλακτικά, οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν τη δήλωση αυτοπροσώπως στο γραφείο 510 (5ος όροφος) στις εγκαταστάσεις του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. (Πειραιώς 211, Ταύρος), από 9:30 έως 14:30.

Μπορείτε να εκτυπώσετε τη δήλωση αποδοχής κάνοντας κλικ εδώ.