Νέα – Ανακοινώσεις, ΕΣΔΔΑ, ΕΚΔΔΑ

Αποτελέσματα 1ου σταδίου του 28ου Εισαγωγικού Διαγωνισμού της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης

ΕΚΔΔΑ

Η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων συνεδρίασε την Παρασκευή 10/12/2021 και επικύρωσε τα αποτελέσματα του 1ου σταδίου του 28ου Εισαγωγικού Διαγωνισμού της ΕΣΔΔΑ.

Παρακάτω θα βρείτε τους σχετικούς συνδέσμους:

Υποψήφιοι με δικαίωμα συμμετοχής στο δεύτερο στάδιο

Αποτελέσματα πρώτου σταδίου (φθίνουσα σειρά)

Η ΚΕΕ εξέδωσε και ανακοίνωση προς τους υποψηφίους ως προς τις Ημερομηνίες υποβολής δικαιολογητικών και διεξαγωγής δευτέρου σταδίου