Νέα – Ανακοινώσεις, ΙΝΕΠ, ΕΚΔΔΑ

Αναστολή επιμορφωτικών δράσεων ΕΚΔΔΑ την Τετάρτη 26/01/2022

Λόγω των έκτακτων καιρικών συνθηκών, το ΕΚΔΔΑ αναστέλει τις επιμορφωτικές του δράσεις για την Τετάρτη 26/01/2022.  Συγκεκριμμένα δεν θα πραγματοποιηθούν  τα επιμορφωτικά προγράμματα του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ) καθώς και τα μαθήματα της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ). Τα επιμορφωτικά προγράμματα του Περιφερειακού Ινστιτούτου Επιμόρφωσης Θεσσαλονίκης (ΠΙΝΕΠΘ) θα πραγματοποιηθούν κανονικά.

Θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση για την Πέμπτη 27/01/2022.