Νέα – Ανακοινώσεις, ΕΚΔΔΑ

To ΕΚΔΔΑ αναστέλλει τις εκπαιδευτικές-επιμορφωτικές δραστηριότητες από Τετάρτη 11 Μαρτίου και για δεκατέσσερις (14) ημέρες. Eξαιρούνται τα εξ αποστάσεως προγράμματα.

ΕΚΔΔΑ

Κατόπιν εισήγησης της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού, η Kυβέρνηση αποφάσισε την αναστολή της εκπαιδευτικής λειτουργίας των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της χώρας για προληπτικούς λόγους, με στόχο τη μείωση της διασποράς του ιού στην κοινότητα.

Στο πλαίσιο αυτό, τo ΕΚΔΔΑ αναστέλλει τις εκπαιδευτικές-επιμορφωτικές δραστηριότητες από Τετάρτη 11 Μαρτίου και για δεκατέσσερις (14) ημέρες.

Απο την παρούσα εξαιρούνται τα εξ αποστάσεως προγράμματα.