Νέα – Ανακοινώσεις

Αναπληρώτρια του Γενικού Γραμματέα ΕΚΔΔΑ

Komseli Foto

Η Φανή (Φωτεινή) Κομσέλη είναι πολιτικός επιστήμονας (Πάντειο Πανεπιστήμιο) με μεταπτυχιακές σπουδές στο Παρίσι, όπου εκπόνησε και τη διδακτορική της διατριβή (Paris X). Έχει εργαστεί στη Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων του ΕΛΚΕΠΑ και, στη συνέχεια, του ΟΑΕΔ. Από το 2002 ανήκει στο επιστημονικό προσωπικό του ΕΚΔΔΑ, όπου διετέλεσε Αναπληρώτρια Διευθύντρια της ΕΣΔΔΑ. Το 2008 τοποθετήθηκε ως Σύμβουλος Επιστημονικού Έργου στο Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ) και από τον Νοέμβριο του 2012 είναι Διευθύντρια του ΙΝΕΠ. Από τον Αύγουστο του 2013, παράλληλα με τη θέση αυτή, εκτελεί χρέη Αναπληρώτριας Γενικού Γραμματέα ΕΚΔΔΑ (ΦΕΚ 2016/Β/16.8.2013).

Αναλυτικό Βιογραφικό