Νέα – Ανακοινώσεις, ΕΣΔΔΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΕΚΔΔΑ

     

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων συνεδρίασε την Παρασκευή 25/09/2020 και ενέκρινε τον τροποποιημένο πίνακα υποψηφίων με δικαίωμα συμμετοχής στο δεύτερο στάδιο και ανακοινώνει το αναλυτικό πρόγραμμα διεξαγωγής αυτού:

Τροποποιημένος πίνακας υποψηφίων με δικαίωμα συμμετοχής 

Πρόγραμμα Διεξαγωγής Δευτέρου Σταδίου