Νέα – Ανακοινώσεις, ΕΣΔΔΑ

Nέες ημερομηνίες εξετάσεων 27ου εισαγωγικού διαγωνισμού ΕΣΔΔΑ

ΕΚΔΔΑ

     

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Έχοντας υπόψη τις οδηγίες της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 που αφορούν τη διενέργεια των εξετάσεων στην ΕΣΔΔΑ και με αίσθημα ευθύνης, επαναπροσδιορίζονται οι ημερομηνίες διεξαγωγής και το πρόγραμμα εξετάσεων του πρώτου σταδίου του εισαγωγικού διαγωνισμού στις 3, 4, και 5 Ιουλίου ως ακολούθως:

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
Ημερομηνία Ημέρα Ενότητα
3/07/2020 Παρασκευή Γνώσεις και Δεξιότητες
4/07/2020 Σάββατο Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους
5/07/2020 Κυριακή Μικρο-οικονομική – Μακρο-οικονομική και Δημόσια Οικονομική

 

Οι χώροι διεξαγωγής των εξετάσεων και οι ακριβείς ώρες αυτών, θα ανακοινωθούν σε μεταγενέστερη συνεδρίαση.

 

                                                                                                                                       ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΕ