Νέα – Ανακοινώσεις, ΙΝΕΠ, ΕΚΔΔΑ

Ανακοίνωση αλλαγής ημερομηνίας διεξαγωγής του προγράμματος «Πιστοποίηση Επαγγελματικής Επάρκειας Συμβούλων Ακεραιότητας»

ΕΚΔΔΑ

Το ΙΝ.ΕΠ. ανακοινώνει ότι η έναρξη του προγράμματος «Πιστοποίηση Επαγγελματικής Επάρκειας Συμβούλων Ακεραιότητας» που ήταν προγραμματισμένη για τις 2/5/2022, μετατίθεται για τεχνικούς λόγους στις 6/6/2022.