Νέα – Ανακοινώσεις, ΕΣΔΔΑ, ΕΚΔΔΑ

Αναβολή εξετάσεων Αγγλικής και Δεύτερης Ξένης Γλώσσας για τον Εισαγωγικό Διαγωνισμό της ΕΣΔΔΑ (24 και 25/1/2022)

ΕΚΔΔΑ

Ανακοινώνεται ότι, στο πλαίσιο του δεύτερου σταδίου του 28ου Εισαγωγικού Διαγωνισμού της Ε.Σ.Δ.Δ.Α., αναβάλλεται η διεξαγωγή της εξέτασης της Αγγλικής Γλώσσας, (αρχικώς προγραμματισθείσα για τις 24/01) και της δεύτερης ξένης γλώσσας (αρχικώς προγραμματισθείσα για τις 25/01), για λόγους ανωτέρας βίας που συνδέονται με τα έκτακτα καιρικά φαινόμενα.

Η εξέταση των ως άνω μαθημάτων θα διεξαχθεί στο κτήριο του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., ως ακολούθως :

1. Αγγλική γλώσσα : Δευτέρα 31 Ιανουαρίου 2022 και ώρες 16.00-18.00 και
2. Δεύτερη ξένη γλώσσα : Τρίτη 1 Φεβρουαρίου 2022 και ώρες 16.00-18.00

Η διεξαγωγή της προφορικής εξέτασης της ενότητας «Δημόσια διοίκηση και διακυβέρνηση» θα υλοποιηθεί σύμφωνα με το αρχικό πρόγραμμα.

 

ΑΠΟ ΤΗΝ Κ.Ε.Ε.