Νέα – Ανακοινώσεις

Έναρξη τελικού σταδίου εισαγωγικού διαγωνισμού ΕΣΔΔΑ

Από τις 10 έως και τις 21 Δεκεμβρίου 2013 θα διεξαχθεί το τελικό στάδιο του διαγωνισμού για την εισαγωγή στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ). Δικαίωμα συμμετοχής, μετά την επικύρωση των αποτελεσμάτων του προκαταρκτικού σταδίου από την Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων, έχουν 201 υποψήφιοι (πίνακας υποψηφίων).

Οι γραπτές εξετάσεις:
α) του υποχρεωτικού γνωστικού πεδίου «Δημόσια Διοίκηση» και της αγγλικής γλώσσας θα διεξαχθούν από 15:00 έως 18:00,
β) των λοιπών ξένων γλωσσών (γαλλική, γερμανική, ισπανική και ιταλική) θα διεξαχθούν το Σάββατο 14/12/2013 από 13:00 έως 16:00 και,
γ) των γνωστικών πεδίων του φακέλου θα διεξαχθούν από 14:00 έως 17:00, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.

Οι προφορικές εξετάσεις:
α) της αγγλικής γλώσσας θα διεξαχθούν την επόμενη ημέρα εξέτασης του εκάστοτε φακέλου, ήτοι από Παρασκευή 13/12/2013 έως Σάββατο 21/12/2013, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.
β) των λοιπών ξένων γλωσσών θα διεξαχθούν το Σάββατο 14/12/2013, μετά τη γραπτή εξέταση και,
γ) του φακέλου θα διεξαχθούν μετά τη γραπτή εξέταση, καθημερινά, στις 17:00.

Το πρόγραμμα των γραπτών εξετάσεων έχει ως ακολούθως:

Ημερομηνία

Ώρες διεξαγωγής

Γνωστικό πεδίο /Φάκελος / Ξένη Γλώσσα

Τρίτη 10/12/13  15:00 – 18:00  Δημόσια Διοίκηση
Τετάρτη 11/12/13 15:00 – 18:00  Αγγλικά
Πέμπτη 12/12/13 14:00 – 17:00  Κοινωνική Διοίκηση
Παρασκευή 13/12/13 14:00 – 17:00  Κοινωνική Διοίκηση – Πληροφορική
Σάββατο 14/12/13 13:00 – 16:00  Γαλλικά, Γερμανικά, Ισπανικά και Ιταλικά(γραπτά και προφορικά)

Δευτέρα 16/12/13

14:00 – 17:00  Οικονομική του Χώρου και Περιφερειακή Πολιτική 

Τρίτη 17/12/13

14:00 – 17:00  Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις 
Τετάρτη 18/12/13 14:00 – 17:00 

Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις

Πέμπτη 19/12/13 14:00 – 17:00 

Περιβάλλον – Ποιότητα Ζωής

Παρασκευή 20/12/13 14:00 – 17:00

Περιβάλλον – Ποιότητα Ζωής

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στις κτιριακές εγκαταστάσεις του ΕΚΔΔΑ (Πειραιώς 211 και Θράκης 2 στον Ταύρο).