Νέα – Ανακοινώσεις, ΙΝΕΠ

Έναρξη Επιμορφωτικού Προγράμματος του ΕΚΔΔΑ «Μεθοδολογία & Πρακτικές διενέργειας Εσωτερικού Ελέγχου»

ΕΚΔΔΑ

Την Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020 ξεκίνησε μέσω τηλεκπαίδευσης επιμορφωτικό πρόγραμμα του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης του ΕΚΔΔΑ με τίτλο «Μεθοδολογία & Πρακτικές διενέργειας Εσωτερικού Ελέγχου».

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης που υπηρετούν, κατά κύριο λόγο, σε Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου.

Σκοπός του επιμορφωτικού προγράμματος είναι να παρέχει σύγχρονες, επιστημονικά τεκμηριωμένες και πρακτικές γνώσεις, ώστε οι καταρτιζόμενοι/-ες να μπορούν να ανταποκριθούν σε καθήκοντα εσωτερικού ελέγχου στον δημόσιο τομέα.

Την έναρξη του προγράμματος τίμησαν με το χαιρετισμό τους , ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Παναγιώτης Θεοδωρικάκος, ο Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κ. Ιωάννης Σαρμάς και ο Διοικητής της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, κ. Άγγελος Μπίνης.

Τις εργασίες του προγράμματος άνοιξε με χαιρετισμό του, ο Πρόεδρος του ΕΚΔΔΑ κ. Διονύσιος Κυριακόπουλος, ο οποίος εξέφρασε την ικανοποίηση του για την εφαρμογή στην πράξη, του πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ του ΕΚΔΔΑ, του Υπουργείου Εσωτερικών και της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, γεγονός που σηματοδοτεί την έμφαση που δίνει η κεντρική κυβέρνηση στα ζητήματα διαφθοράς και λογοδοσίας. Τόνισε επίσης ότι ο εσωτερικός έλεγχος αποτελεί θέμα υψίστης σημασίας για το Δημόσιο Τομέα, όχι μόνο ως έλεγχος νομιμότητας αλλά και ως βασικό στοιχείο της καλής διακυβέρνησης. Υπογράμμισε, τέλος, τη συμβολή του επιμορφωτικού έργου του ΕΚΔΔΑ στη δημιουργία ενός κοινού γνωστικού υπόβαθρου και μιας κουλτούρας εσωτερικού ελέγχου για όλα τα στελέχη που υπηρετούν σε αυτές τις μονάδες.

Ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Θεοδωρικάκος στον χαιρετισμό του αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στη συμμετοχή του Υπουργείου στην υλοποίηση του Εθνικού Συστήματος Ακεραιότητας, που συγκεντρώνει όλες τις απαραίτητες δράσεις και μεταρρυθμίσεις για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των μηχανισμών καταπολέμησης της διαφθοράς. Επίσης ανέδειξε τον κομβικό ρόλο του εσωτερικού ελέγχου για τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση των δημοσίων οργανισμών. Τέλος ο κ. Θεοδωρικάκος εξέφρασε τη βεβαιότητά για την επιτυχία του νέου επιμορφωτικού προγράμματος, που θα συμβάλει στη δημιουργία μίας γενιάς στελεχών μέσα στη Δημόσια Διοίκηση, τα οποία θα διασφαλίσουν τη δομημένη και επαγγελματική εφαρμογή των αρχών του εσωτερικού ελέγχου και της διαφάνειας.

Ο Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου κ. Σαρμάς, εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη νέα αυτή εκπαιδευτική δράση του ΕΚΔΔΑ, τόνισε την υποστήριξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου στα αποτελεσματικά συστήματα εσωτερικού ελέγχου για τη διασφάλιση της νομιμότητας και της κανονικότητας των πράξεων οικονομικής διαχείρισης. Ειδικότερα, ο κ. Σαρμάς αναφέρθηκε και στην εγκατάσταση εντός του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ενός συστήματος εσωτερικού ελέγχου για την καταγραφή των πράξεων με δημοσιονομικές συνέπειες.

Ο Διοικητής της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, κ. Μπίνης, στο χαιρετισμό του καλωσόρισε το νέο επιμορφωτικό πρόγραμμα του ΕΚΔΔΑ και υπογράμμισε μεταξύ άλλων τη συνεργασία της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας με το Ελεγκτικό Συνέδριο και το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης στο πλαίσιο της δημιουργίας μιας νέας γενιάς στελεχών που θα έχουν τα κατάλληλα εργαλεία για αποτελεσματική διαχείριση του έργου τους, παράλληλα και με την ανανέωση του βασικού θεσμικού πλαισίου που επίκειται.

Αφήστε μια απάντηση