Νέα – Ανακοινώσεις

Τρία νέα τμήματα συστήνονται στην ΕΣΔΔΑ

 

Τρία νέα τμήματα συστήνονται στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) του ΕΚΔΔΑ με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Χριστόφορου Βερναρδάκη. Όπως περιγράφεται στην απόφαση, τα τμήματα και ο σκοπός τους είναι τα εξής:

Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας για τη δημιουργία εξειδικευμένων στελεχών Επικοινωνίας επιφορτισμένων με την προβολή της Ελλάδας στο εξωτερικό και την ανάδειξη του προσώπου της χώρας.

Ψηφιακής Πολιτικής για τη δημιουργία στελεχών εξειδικευμένων στην Διαχείριση Πληροφοριακών Συστημάτων, στην υποστήριξη της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και στην Εφαρμογή ψηφιακών Πολιτικών στη Δημόσια Διοίκηση.

Πολιτιστικής Διοίκησης με σκοπό τη δημιουργία εξειδικευμένων στελεχών σε θέματα πολιτισμού και εφαρμογής εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτιστικών πολιτικών.

Διαβάστε εδώ την Υπουργική Απόφαση