Νέα – Ανακοινώσεις

Προγράμματα Επιμόρφωσης Ιανουαρίου – Ιουλίου 2016

 

Χίλια δέκα (1010) προγράμματα του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ) του ΕΚΔΔΑ περιλαμβάνονται στον προγραμματισμό της επιμορφωτικής περιόδου Ιανουαρίου – Ιουλίου 2016, συνολικού προϋπολογισμού 8 εκ. ευρώ. Τα προγράμματα είναι πιστοποιημένα και συμβαδίζουν με τη διοικητική μεταρρύθμιση και τις προτεραιότητες στην εφαρμογή των δημοσίων πολιτικών. Προέκυψαν δε, μετά από ανίχνευση εκπαιδευτικών αναγκών και αντίστοιχες συνεργασίες και συνέργειες του ΕΚΔΔΑ με φορείς και υπηρεσίες του δημοσίου.

Από το σύνολο των προγραμμάτων, που πρόκειται να υλοποιηθούν σε 28 πόλεις της χώρας, 234 σχετίζονται με την οικονομία και τη δημοσιονομική πολιτική, 183 με την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και τις νέες τεχνολογίες, 160 με την αποτελεσματικότητα και τη διαφάνεια, 160 με τη βιώσιμη ανάπτυξη, 143 με τη διοικητική μεταρρύθμιση και την αποκέντρωση, 89 με την ισότητα ευκαιριών και την κοινωνική αλληλεγγύη, 47 με την υγεία και την κοινωνική ασφάλιση, ενώ 54 προγράμματα αφορούν σε εισαγωγική εκπαίδευση νεοδιοριζόμενων υπαλλήλων.

Αναζητείστε εδώ τα προγράμματα ανά θεματικό κύκλο και Περιφέρεια