Η Σχολή

Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) είναι η εκπαιδευτική μονάδα του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης που έχει ως αποστολή τη δημιουργία ενός σώματος εξειδικευμένων στελεχών, με άρτια επαγγελματική κατάρτιση.

Η Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης δίνει την δυνατότητα στους  /στις σπουδαστές / στριες να έχουν πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό των μαθημάτων της ΕΣΔΔΑ. Για να συνδεθείτε στο e-class πατήστε εδώ