Η Σχολή

Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) είναι η εκπαιδευτική μονάδα του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης που έχει ως αποστολή την εκπαίδευση ενός σώματος εξειδικευμένων στελεχών, με άρτια επαγγελματική κατάρτιση.

Επικεφαλής της ΕΣΔΔΑ είναι ο/η Διευθυντής/ντρια της, που φροντίζει για τη διαρκή αναβάθμιση του προγράμματος σπουδών της Σχολής και την άρτια υλοποίησή του. Το εκπαιδευτικό / ερευνητικό έργο της Σχολής υλοποιείται από διδακτικό προσωπικό με υψηλά προσόντα και αξιόλογη εμπειρία και υποστηρίζεται από τα επιστημονικά και διοικητικά στελέχη των αντίστοιχων τμημάτων της.

Όνομα
Τηλέφωνο
E-mail
Fax
Θέση

Ράπτης Αθανάσιος

Λεβαντή Δάφνη

  • Επιστημονικό Έργο
  • Τμήμα Εκπαιδευομένου Προσωπικού &Σταδιοδρομίας Αποφοίτων
  • Τμήμα Συντονισμού Εκπαιδευτικού Έργου
Όνομα
Τηλέφωνο
E-mail
Fax
Θέση

Δημουλά Σοφία

Ζαρταμόπουλος Νικόλαος

Κοψιδάς Οδυσσέας

Νικολοπούλου Βασιλική

Παπαγεωργίου Γεώργιος

Παπαηλιού Νίκη

Παπαστυλιανού Αναστασία

Πασχάλη Στυλιανή

Ρωφαλίκου Παναγιώτα

Χονδρογιάννης Αναστάσιος

Όνομα
Τηλέφωνο
E-mail
Fax
Θέση

Σταυράκογλου Χρήστος

Μπέκα Μαρία

Χουχουλή Βάγια

Όνομα
Τηλέφωνο
E-mail
Fax
Θέση

Ελευθεράκη Αγγελική

Μαυρίδου Δέσποινα

Αναγνωστόπουλος Ιωάννης