Η Σχολή

Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) είναι η εκπαιδευτική μονάδα του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης που έχει ως αποστολή τη δημιουργία ενός σώματος εξειδικευμένων στελεχών, με άρτια επαγγελματική κατάρτιση.

Επικεφαλής της ΕΣΔΔΑ είναι ο/η Διευθυντής/ντρια της, που φροντίζει για τη διαρκή αναβάθμιση του προγράμματος σπουδών της Σχολής και την άρτια υλοποίησή του. Το εκπαιδευτικό / ερευνητικό έργο της Σχολής υλοποιείται από διδακτικό προσωπικό με υψηλά προσόντα και αξιόλογη εμπειρία και υποστηρίζεται από τα επιστημονικά και διοικητικά στελέχη των αντίστοιχων τμημάτων της.

Όνομα
Τηλέφωνο
E-mail
Fax
Θέση

Γκατζάρας Βασίλειος – Νικόλαος

Γιουτίκας Δημήτριος

  • Επιστημονικό Έργο
  • Τμήμα Εκπαιδευομένου Προσωπικού &Σταδιοδρομίας Αποφοίτων
  • Τμήμα Συντονισμού Εκπαιδευτικού Έργου
Όνομα
Τηλέφωνο
E-mail
Fax
Θέση

Κουγιού Σαράντης

Λαμπροπούλου Μαντώ

Λεβαντή Δάφνη

Μπουρμπούλη Αγγελική

Πλατής Χαράλαμπος

Σουλιώτης Δημήτριος

Σπακουρή Αθηνά

Τσαρτσάρα Αναστασία

Όνομα
Τηλέφωνο
E-mail
Fax
Θέση

Σταυράκογλου Χρήστος

Μπέκα Μαρία

Ρωφαλίκου Παναγιώτα

Όνομα
Τηλέφωνο
E-mail
Fax
Θέση

Ελευθεράκη Αγγελική

Αναγνωστόπουλος Ιωάννης

Βλάχου Βασιλική