Η Σχολή

Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) είναι η εκπαιδευτική μονάδα του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης που έχει ως αποστολή τη δημιουργία ενός σώματος εξειδικευμένων στελεχών, με άρτια επαγγελματική κατάρτιση.

Η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων (ΚΕΕ) του 26ου Εισαγωγικού Διαγωνισμού συνεδρίασε την Παρασκευή 22/06/2018 και ενέκρινε τους πίνακες των υποψηφίων με δικαίωμα συμμετοχής.

Σε επόμενη συνεδρίαση της η ΚΕΕ θα ανακοινώσει τους χώρους και τις ώρες διεξαγωγής του πρώτου σταδίου του εισαγωγικού διαγωνισμού.

Πρόγραμμα Δευτέρου Σταδίου Ανακοινώσεις ΚΕΕ Αποτελέσματα Πρώτου Σταδίου