Η Σχολή

Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) είναι η εκπαιδευτική μονάδα του ΕΚΔΔΑ που έχει ως αποστολή την εκπαίδευση ενός σώματος εξειδικευμένων επιτελικών στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης, με άρτια επαγγελματική κατάρτιση

Στάδιο Αιτήσεων – Εισαγωγικός Διαγωνισμός 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ

line_thina

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ/ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΑ

line_thina

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΕΕ
ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

line_thina

ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ 28ου ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΣΔΔΑ

line_thina

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 28ΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΣΔΔΑ

line_thina

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 28ου ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

line_thina