Η Σχολή

Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) είναι η εκπαιδευτική μονάδα του ΕΚΔΔΑ που έχει ως αποστολή την εκπαίδευση ενός σώματος εξειδικευμένων επιτελικών στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης, με άρτια επαγγελματική κατάρτιση

Δεύτερο Στάδιο - Εισαγωγικός Διαγωνισμός 2022

ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 29ου ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

line_thina

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΕΕ ΠΡΟΣ ΙΣΟΒΑΘΜΗΣΑΝΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ

line_thina

ΓΕΝΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 29ου ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

line_thina

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ

line_thina

Στάδιο Αιτήσεων – Εισαγωγικός Διαγωνισμός 2022

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ/ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΑ

line_thina

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΕΕ
ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

line_thina

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Κ.Ε.Ε.
ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

line_thina

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 29ου ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

line_thina

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 29ΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΣΔΔΑ

line_thina