Η Σχολή

Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) είναι η εκπαιδευτική μονάδα του ΕΚΔΔΑ που έχει ως αποστολή την εκπαίδευση ενός σώματος εξειδικευμένων επιτελικών στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης, με άρτια επαγγελματική κατάρτιση

Στάδιο Αιτήσεων – Εισαγωγικός Διαγωνισμός 2020

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΙΔΙΩΤΕΣ ΑΝΔΡΕΣ

line_thina

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΙΔΙΩΤΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

line_thina

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

line_thina

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 27ου ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

line_thina

ΑΝΑΒΟΛΗ Α ΣΤΑΔΙΟΥ 27ΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

line_thina

-

line_thina