Ημερίδα ΕΚΔΔΑ: Η Τεχνητή Νοημοσύνη στη Διακυβέρνηση: Οφέλη και Προκλήσεις για τη Δημόσια Διοίκηση στις 18/12/2019

 

 

 

Ημερίδα ΕΚΔΔΑ: Η Τεχνητή Νοημοσύνη στη Διακυβέρνηση: Οφέλη και Προκλήσεις για τη Δημόσια Διοίκηση στις 18/12/2019

ΕΚΔΔΑ
|||::
Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης, Ισόγειο

Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) διοργανώνει ημερίδα με τίτλο: Η ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΣΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ: ΟΦΕΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (Κωδικός: 80166Τ19). Η ημερίδα θα διεξαχθεί την Τετάρτη  18/12/2019 από 09:00 έως 16:00 στις εγκαταστάσεις του ΕΚΔΔΑ, Πειραιώς 211 και Θράκης 2, Ταύρος.

Σκοπός της ημερίδας, που διοργανώνεται από το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ) του ΕΚΔΔΑ, είναι να διερευνηθεί ο ρόλος που μπορεί να διαδραματίσει η υιοθέτηση τεχνολογιών Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ) στον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών της Δημόσιας Διοίκησης και να ενισχυθεί ο διάλογος προς αυτή την κατεύθυνση.

Καθώς η Τεχνητή Νοημοσύνη ήδη φέρνει την επανάσταση στην παγκόσμια οικονομία και σταδιακά στην καθημερινότητα όλων, ο δημόσιος τομέας δεν μπορεί να αποτελεί εξαίρεση. Η δημόσια διοίκηση υστερεί σημαντικά σε σχέση με τον ιδιωτικό τομέα στην υιοθέτηση των τεχνολογιών Τεχνητής Νοημοσύνης. Ωστόσο, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή στρατηγική για την Τεχνητή Νοημοσύνη, η εφαρμογή των τεχνολογιών αυτών μπορεί να βελτιώσει σημαντικά τις υπηρεσίες του Κράτους προς τους πολίτες και να συμβάλει στον εκσυγχρονισμό του Δημοσίου Τομέα.

Η ημερίδα πρόκειται να πραγματευτεί ερωτήματα όπως:

  • Τι σημαίνει Τεχνητή Νοημοσύνη και ποιες είναι οι κύριες τεχνολογίες που περιλαμβάνει ο όρος αυτός;
  • Ποιες είναι οι δυνατότητες της ΤΝ και ποιοι οι περιορισμοί;
  • Σε ποιους τομείς μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση των υπηρεσιών; Υπάρχουν σήμερα τομείς του Δημοσίου όπου εφαρμόζεται η ΤΝ;
  • Ποια είναι η εμπειρία από την εφαρμογή της ΤΝ στον ιδιωτικό τομέα καθώς και το δημόσιο τομέα άλλων χωρών;
  • Ποιες είναι οι απαραίτητες προϋποθέσεις σε υποδομές, δεδομένα και ανθρώπινο δυναμικό και ποια βήματα πρέπει να προηγηθούν για την εφαρμογή της ΤΝ στη διακυβέρνηση;
  • Ποιες είναι οι δεξιότητες και η εκπαίδευση που απαιτούνται για τα στελέχη της δημόσιας διοίκησης του αύριο, παρουσία της ΤΝ;
  • Ποια είναι η εθνική και η ευρωπαϊκή στρατηγική για την ΤΝ;
  • Ποια είναι ηθικά και νομικά όρια της ΤΝ και πώς εξασφαλίζεται η ανθρωποκεντρική χρήση της; Υπάρχουν κίνδυνοι από τη χρήση της ΤΝ στη Διακυβέρνηση; Υφίσταται το κατάλληλο νομικό πλαίσιο για την εφαρμογή της;

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ. Η δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Για το πρόγραμμα της ημερίδας πατήστε εδώ.

Για ζωντανή μετάδοση πατήστε εδώ.

Για το υλικό της Ημερίδας πατήστε εδώ.

ΕΚΔΔΑ, Aμφιθέατρο «Κοσμάς Ψυχοπαίδης»
Μέγεθος Γραμματοσειράς
Αντίθεση
Κύλιση προς τα επάνω