Νέα – Ανακοινώσεις

Επιμόρφωση υπαλλήλων Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης

 

Την Τρίτη 1η Οκτωβρίου 2013 και ώρα 11:00 ξεκινά το πρώτο τετραήμερο πρόγραμμα, μιας σειράς επιμορφωτικών δράσεων του ΕΚΔΔΑ, που θα παρακολουθήσουν αρχικά 27 υπάλληλοι (κατηγορίας Π.Ε. και Τ.Ε.) του Υπουργείου Μακεδονίας – Θράκης (ΥΜΑΘ), προκειμένου να εκπαιδευτούν στην άσκηση της αρμοδιότητας εποπτείας και ποιοτικού ελέγχου βιομηχανικών προϊόντων και υπηρεσιών στη Μακεδονία και Θράκη.

Οι υπάλληλοι του Υπουργείου θα εκπαιδευθούν σε θέματα ελέγχου, ποιότητας, ελέγχου ποιότητας βιομηχανικών προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και στην ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία που διέπει την εποπτεία της αγοράς.

Μετά το πέρας της εκπαίδευσης, οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι θα ενταχθούν στο Μητρώο Εγκεκριμένων Ελεγκτών της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας και θα ασκούν πιστοποιημένες υπηρεσίες ελέγχου στην περιοχή ευθύνης του ΥΜΑΘ, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του νόμου 4072/2012.

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα σχεδιάστηκε από το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ) του ΕΚΔΔΑ και θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του Περιφερειακού Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (ΠΙΝΕΠΘ) στη Θεσσαλονίκη, που βρίσκεται στην οδό Ι. Κωλέττη 25 Δ.

Την έναρξη της επιμορφωτικής δράσης θα κηρύξει ο Υπουργός Μακεδονίας και Θράκης, κ. Θεόδωρος Καράογλου, ο οποίος σε δήλωσή του επισημαίνει: «με τη νέα αρμοδιότητα, θα δοθεί ώθηση στη διασφάλιση της ποιότητας των βιομηχανικών προϊόντων και υπηρεσιών που κυκλοφορούν στις αγορές της Βόρειας Ελλάδας. Με οργανωμένους και συστηματικούς ελέγχους, το ΥΜΑΘ θα ασκήσει αποτελεσματικά το μέρος της αρμοδιότητας που του έχει ανατεθεί και είμαι βέβαιος ότι τα στελέχη που θα επιφορτιστούν με τους ελέγχους, θα επιτύχουν την αποστολή τους, προστατεύοντας το καταναλωτικό κοινό της Μακεδονίας και της Θράκης».