Νέα – Ανακοινώσεις

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και σχολικών συμβούλων

 

Το ΕΚΔΔΑ διοργανώνει τέσσερις ημερίδες ευαισθητοποίησης στελεχών και εκπαιδευτικών της προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε θέματα διακρίσεων και ισότητας των φυλών, οι οποίες πρόκειται να διεξαχθούν στην Λαμία (04/03), στην Πάτρα (23/03), στο Ηράκλειο (15/04) και στην Αθήνα (20/04). Οι δράσεις υλοποιούνται από το ΙΝΕΠ του ΕΚΔΔΑ στο πλαίσιο πρωτοκόλλου συνεργασίας με το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠΠΕΘ), τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ) και το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ). Το πρόγραμμα δράσης για το 2016, ανακοίνωσαν σε κοινή συνέντευξη τύπου, ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Νίκος Φίλης, και οι εκπρόσωποι των συνεργαζόμενων φορέων, Ιφιγένεια Καμτσίδου και Μαρία Γκασούκα (Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος, αντίστοιχα, του ΕΚΔΔΑ) Φωτεινή Κούβελα (ΓΓΙΦ) και Ειρήνη Αγαθοπούλου (Πρόεδρος ΚΕΘΙ). Εκτός από τις ημερίδες ευαισθητοποίησης το πρόγραμμα δράσης περιλαμβάνει και προγράμματα επιμόρφωσης για τους/τις εκπαιδευτικούς της τάξης, τα οποία πρόκειται να υλοποιηθούν στη Λάρισα (19/2), την Τρίπολη (4/3), την Κοζάνη (4/3), τη Θεσσαλονίκη (11/3), τα Ιωάννινα (18/3), τη Χίο (14/4) και την Αθήνα (12/2, 4/3, 18/3 και 1/4). Τα προγράμματα αυτά περιλαμβάνουν δύο ημέρες θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης και μετά από διάστημα ενός μηνός εργαστήριο όπου θα παρουσιάζονται οι παρεμβάσεις που σχεδιάστηκαν και οι δραστηριότητες που αναπτύχθηκαν στις σχολικές μονάδες.