Νέα – Ανακοινώσεις

Έκτακτη ανακοίνωση ΚΕΕ 25ου Εισαγωγικού Διαγωνισμού

Η ΚΕΕ συνεδρίασε στις 29/11/2016 και εξέδωσε ανακοίνωση αναφορικά με την ενότητα Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους.