Νέα – Ανακοινώσεις

26ος διαγωνισμός εισαγωγής στην ΕΣΔΔΑ

exetaseis3

Η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων (ΚΕΕ), τα μέλη της οποίας ορίστηκαν με την Υπουργική Απόφαση ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.12/88/οίκ.16271/4.5.2018, συνεδρίασε την Δευτέρα, 14 Μαΐου, 2018 με αντικείμενο την έκδοση της προκήρυξης του 26ου διαγωνισμού για την εισαγωγή στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ).

Μετά το πέρας της συνεδρίασης, η προκήρυξη αναρτήθηκε στον ιστότοπο του ΕΚΔΔΑ.

Βρείτε εδώ την Υπουργική Απόφαση με τον ορισμό των μελών της ΚΕΕ.

Εισαγωγικός Διαγωνισμός 2018 (Ηλεκτρονική Αίτηση, κλπ.)