Νέα – Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Συνεργασίες, ΙΝΕΠ, ΕΚΔΔΑ

Υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ ΕΚΔΔΑ & Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών

ΕΚΔΔΑ

Την Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2023, η Πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), Δρ Παρασκευή Δραμαλιώτη και η Πρύτανις του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών, Καθηγήτρια Χριστίνα Κουλούρη υπέγραψαν Πρωτόκολλο Συνεργασίας με στόχο την προβολή και προώθηση κοινών δράσεων σύνδεσης της ανώτατης εκπαίδευσης με τη δημόσια διοίκηση, σε πλαίσιο ισόρροπης ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής.

Ειδικότερα, τα δύο μέρη στο πλαίσιο της συνεργασίας τους ανέλαβαν μεταξύ άλλων, δράσεις για τη διοργάνωση ετήσιου Forum ενημέρωσης για τις δράσεις του ΕΚΔΔΑ και τις επαγγελματικές δυνατότητες για τους αποφοίτους του Παντείου Πανεπιστημίου, συνεργασία και ανταλλαγή τεχνογνωσίας για την αναβάθμιση της πρακτικής άσκησης   των σπουδαστών της ΕΣΔΔΑ, διοργάνωση ημερίδων/ συνεδρίων με θέματα κοινού ενδιαφέροντος, διοργάνωση joint seminars/ workshops, υλοποίηση αμοιβαίων προγραμμάτων εκπαιδευτικού ή ερευνητικού ενδιαφέροντος, συνεργασία στον τομέα τεκμηρίωσης υλικού με την εισαγωγή τεχνικών instructional design κ.α.

Η Πρόεδρος του ΕΚΔΔΑ, Δρ Παρασκευή Δραμαλιώτη, αναφέρθηκε με θερμά λόγια στην συνεργασία με το Πανεπιστήμιο και τόνισε ότι πεδία όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η ηγεσία και το management, θα τεθούν ως προτεραιότητα στη συνεργασία με το ακαδημαϊκό προσωπικό του Παντείου Πανεπιστημίου, το οποίο διαθέτει πολύτιμη εμπειρία και καλές πρακτικές να αναδείξει. Δεν παρέλειψε να αναφερθεί στην συνεργασία των δύο φορέων αναφορικά με την αναμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού που παρέχει το ΕΚΔΔΑ σε ψηφιακό και πιο διαδραστικό, αλλά και στην προοπτική της από κοινού υλοποίησης επιστημονικού συνεδρίου, με αντικείμενο τα παραπάνω πεδία.

Στο πλαίσιο της υπογραφής του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας, η Πρύτανις του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών, Καθηγήτρια Χριστίνα Κουλούρη υπογράμμισε τη στρατηγική σημασία που έχει για το Πάντειον Πανεπιστήμιο η συνεργασία με την ΕΚΔΔΑ λόγω της μακράς παράδοσης που έχει το Πάντειον στην εκπαίδευση και επιμόρφωση ανώτερων στελεχών της δημόσιας διοίκησης και χάρη στους δεσμούς που έχουν ήδη αναπτυχθεί ανάμεσα στους δύο φορείς. Αναφέρθηκε αναλυτικά στα πεδία της συνεργασίας και στις προοπτικές που ανοίγονται τόσο σε επίπεδο έρευνας και διδασκαλίας όσο και στο επίπεδο της πρακτικής άσκησης των φοιτητών/φοιτητριών. Όπως τόνισε, καινοτόμα αντικείμενα τα οποία ήδη καλλιεργούνται στο Πάντειο από το ακαδημαϊκό του προσωπικό μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για τη συνεργασία των δύο φορέων με τη διοργάνωση σταθερών, περιοδικών επιστημονικών συναντήσεων, την ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών και την ανάπτυξη από κοινού εκπαιδευτικού υλικού.