Νέα – Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Συνεργασίες, ΙΝΕΠ, ΕΚΔΔΑ

Υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ ΕΚΔΔΑ & e-ΕΦΚΑ

ΕΚΔΔΑ

Την Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2023, η Πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), Δρ Παρασκευή Δραμαλιώτη και ο Διοικητής του e-ΕΦΚΑ, κ. Παναγιώτης Δουφεξής υπέγραψαν Πρωτόκολλο Συνεργασίας με στόχο τη συγκρότηση ενός ολοκληρωμένου και συνεκτικού πλαισίου συμβουλευτικής υποστήριξης για τη χάραξη και προώθηση της στρατηγικής ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού του e-ΕΦΚΑ, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία που διαθέτει το ΕΚΔΔΑ στα πεδία της ανίχνευσης εκπαιδευτικών αναγκών και της υλοποίησης πιστοποιημένων επιμορφωτικών προγραμμάτων. Στην συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο γραφείο της Προέδρου ΕΚΔΔΑ, συμμετείχε ο Δ/ντης ΙΝΕΠ κ. Στέφανος Πολυμενόπουλος και η Διευθύντρια Εκπαίδευσης του e-ΕΦΚΑ, κα Πασχαλία Τραυλού.

Ειδικότερα, τα δύο μέρη αναλαμβάνουν δράση για την βελτίωση της διοικητικής και επιχειρησιακής ικανότητας του e-ΕΦΚΑ, μέσω της αναβάθμισης και ενδυνάμωσης των γνώσεων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού του, στην προώθηση των μεταρρυθμιστικών δράσεων και καινοτόμων πρακτικών σε τομείς ενδιαφέροντός του. Μέσω του Πρωτοκόλλου συνεργασίας, θα διαμορφωθούν νέα εκπαιδευτικά πλάνα σε κρίσιμα ζητήματα για την εξυπηρέτηση του πολίτη, όπως το «Πλαίσιο της εξέλιξης του Ελληνικού Δημόσιου Συνταξιοδοτικού Συστήματος», αλλά και εξειδικευμένου χαρακτήρα, όπως το πρόγραμμα «Βασικές Αρχές και Νέοι Κανονισμοί Επικουρικής Ασφάλισης και Συνταξιοδότησης».

Η Πρόεδρος του ΕΚΔΔΑ, Δρ Παρασκευή Δραμαλιώτη, ευχαρίστησε θερμά τον Διοικητή του e-ΕΦΚΑ, κ. Παναγιώτη Δουφεξή, για την άψογη συνεργασία και εξέφρασε τη βεβαιότητά της για μια επιτυχημένη συνεργασία με επίκεντρο τη στοχευμένη και ποιοτική επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού του e-ΕΦΚΑ, ενός στελεχιακού δυναμικού 8.000 υπαλλήλων που απευθύνονται σε όλους τους πολίτες (ασφαλισμένοι, εργοδότες, συνταξιούχοι).

Μετά το πέρας την συνάντησης, η κα Δραμαλιώτη δήλωσε «Το ΕΚΔΔΑ δίνει ακόμα μεγαλύτερη έμφαση σε θέματα εξυπηρέτησης του πολίτη, ενισχύοντας τη συνεργασία του με τον e-ΕΦΚΑ.  Προχωράμε σε ένα δυναμικό σχεδιασμό εκπαιδευτικών δράσεων σε ζητήματα  κομβικής σημασίας, όπως είναι η διεύρυνση του Προγράμματος «MyEfkaLive» που ήδη λειτουργεί με ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα, η κατάρτιση σε συγκεκριμένες ψηφιακές πλατφόρμες του e-ΕΦΚΑ και επίσης προγράμματα ανάπτυξης των κοινωνικών δεξιοτήτων των στελεχών του φορέα».

Στο πλαίσιο της υπογραφής του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας, ο Διοικητής του e-ΕΦΚΑ, κ. Παναγιώτης Δουφεξής δήλωσε τα ακόλουθα: «Σήμερα, 3 Φεβρουαρίου 2023, υπεγράφη μεταξύ του ΕΚΔΔΑ και του e-ΕΦΚΑ σύμφωνο συνεργασίας με το οποίο θα συνεχιστεί η επί σειρά ετών εποικοδομητική αλληλεπίδρασή τους και θα προαχθεί ο στόχος της άρτιας εκπαίδευσης των υπαλλήλων και η αναβάθμιση των υπηρεσιών τους στη χρονική συγκυρία που η Κοινωνική Ασφάλιση εισάγεται στη νέα Ψηφιακή Εποχή και αναδεικνύεται εν τοις πράγμασι σε κοινωνικό αγαθό το οποίο παρέχεται εύκολα και γρήγορα σε κάθε πολίτη».