Νέα – Ανακοινώσεις, Ημερίδες, Συνεργασίες, ΙΝΕΠ, ΕΚΔΔΑ

Υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ ΙΝΕΠ/ΕΚΔΔΑ &
ΓΓ Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Καταπολέμησης της Φτώχειας

ΕΚΔΔΑ

Την Τρίτη, 1η Φεβρουαρίου 2022, η Πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), Δρ Παρασκευή Δραμαλιώτη, και ο Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Γεώργιος Σταμάτης, υπέγραψαν Πρωτόκολλο Συνεργασίας με στόχο ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο συμβουλευτικής υποστήριξης και επιμορφωτικής δράσης για τη βελτίωση της διοικητικής και επιχειρησιακής ικανότητας των υπηρετούντων στα πεδία αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας.

Συγκεκριμένα, τα δύο μέρη αναλαμβάνουν δράση για την αναβάθμιση, ευαισθητοποίηση και ενδυνάμωση των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού του δημοσίου των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού, των υπηρεσιών κοινωνικής ένταξης, των Κέντρων Κοινότητας των Δήμων της χώρας, ενώ προωθούν ταυτόχρονα μεταρρυθμίσεις και καινοτόμες πρακτικές στους τομείς κοινωνικής πολιτικής και ένταξης που υλοποιεί η Γενική Γραμματεία.

Η Πρόεδρος του ΕΚΔΔΑ, Δρ Παρασκευή Δραμαλιώτη, ευχαρίστησε θερμά τον Γενικό Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας, κ. Γ. Σταμάτη, για την άψογη συνεργασία και εξέφρασε τη βεβαιότητά της για την επιτυχή ολοκλήρωση αυτής της πρωτοβουλίας με επίκεντρο τη στοχευμένη και ποιοτική επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού που παρέχει υπηρεσίες σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες της χώρας. Η κα Δραμαλιώτη δεσμεύτηκε για την άμεση ενεργοποίηση ενός συνεκτικού πλαισίου επιμορφωτικών δράσεων που θα αναδείξουν σημαντικές πτυχές των ζητημάτων που άπτονται δημόσιων πολιτικών με κοινωνικό πρόσημο.

Στο πλαίσιο της υπογραφής του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας, ο Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας, κ. Γιώργος Σταμάτης, δήλωσε τα ακόλουθα:

«Με την υπογραφή του Πρωτοκόλλου επισφραγίζεται σήμερα μια διαρκής και στενή συνεργασία με το ΕΚΔΔΑ και την Πρόεδρό του κα Δραμαλιώτη. Η πλήρης και ουσιαστική επιμόρφωση των στελεχών του Δημοσίου Τομέα σε ζητήματα που αφορούν τις ευάλωτες κοινωνικά ομάδες συνιστά βασικό προαπαιτούμενο για την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών στους πολίτες από τη Δημόσια Διοίκηση. Στόχος μας είναι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου και συνεκτικού πλαισίου επιμορφωτικών δράσεων, που θα απευθύνεται στους δημοσίους λειτουργούς και υπαλλήλους, αναφορικά με τα πεδία της κοινωνικής αλληλεγγύης, της κοινωνικής ένταξης, της καταπολέμησης της φτώχειας και της αναπηρίας. Η εδραίωση της κοινωνικής συμπερίληψης όλων των διαστάσεων της διαφορετικότητας και της ευαλωτότητας συμβάλλει καθοριστικά στην άρση των εμποδίων και του κοινωνικού αποκλεισμού και στην εμπέδωση μιας ανοιχτής κοινωνίας σεβασμού και αποδοχής».