Νέα – Ανακοινώσεις, Συνεργασίες, ΙΝΕΠ, ΕΚΔΔΑ, Uncategorised

Υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ ΕΚΔΔΑ και ΟΑΕΔ

ΕΚΔΔΑ

Την Τετάρτη 1/09/2021 υπεγράφη από την  Πρόεδρο του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.),  κ. Παρασκευή Δραμαλιώτη και από τον Διοικητή του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) κ. Σπύρο Πρωτοψάλτη, Πρωτόκολλο Συνεργασίας, με στόχο τη συγκρότηση ενός ολοκληρωμένου και συνεκτικού προγράμματος επιμόρφωσης, το οποίο αξιοποιώντας την τεχνογνωσία που διαθέτει το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. θα συμβάλλει στον εμπλουτισμό των γνώσεων και στη βελτίωση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού του Ο.Α.Ε.Δ.

Η τελετή υπογραφής του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας πραγματοποιήθηκε στα κεντρικά γραφεία του Ο.Α.Ε.Δ., κατόπιν ουσιαστικής συζήτησης και ανταλλαγής απόψεων.

Στην συνάντηση συμμετείχαν ο Αντιπροέδρος του Ε.Κ.Δ.Δ.Α κ. Βασίλειος Έξαρχος, ο Δ/ντης του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης του Ε.Κ.Δ.Δ.Α κ. Κωνσταντίνος Τζήμας και ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης της Γραμματείας του Διοικητή Ο.Α.Ε.Δ., κ. Γεώργιος Καραχάλιος.

Η Πρόεδρος του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. κ. Παρασκευή Δραμαλιώτη, ευχαρίστησε θερμά τον κ. Πρωτοψάλτη για την άψογη συνεργασία με σκοπό την επιτυχή ολοκλήρωση αυτής της πρωτοβουλίας που θα εστιάσει στην ανάδειξη μιας στοχευμένης και ποιοτικής επιμόρφωσης του ανθρώπινου δυναμικού του Ο.Α.Ε.Δ.

Ο κ. Σπύρος Πρωτοψάλτης εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη σύναψη του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας, ευελπιστώντας στη συνέχιση και περαιτέρω ενίσχυση της γόνιμης μεταξύ τους συνεργασίας.