Νέα – Ανακοινώσεις, Ημερίδες, Συνεργασίες, ΕΚΔΔΑ

Υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ ΕΚΔΔΑ και Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου

ΕΚΔΔΑ

Την Παρασκευή 27/08/2021 υπεγράφη από την  Πρόεδρο του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.),  κ. Παρασκευή Δραμαλιώτη και από τον Γενικό Διευθυντή του Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου (Ω.Κ.Κ.), κ. Παναγιώτη Μινογιάννη, Πρωτόκολλο Συνεργασίας, με στόχο τη συγκρότηση ενός ολοκληρωμένου και συνεκτικού προγράμματος επιμόρφωσης, το οποίο αξιοποιώντας την τεχνογνωσία που διαθέτει το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. θα συμβάλλει στον εμπλουτισμό των γνώσεων και στη βελτίωση των κοινωνικών δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού του Ω.Κ.Κ.

Σε αυτό το πλαίσιο συνεργασίας, τα συμβαλλόμενα μέρη συμφώνησαν να προωθήσουν από κοινού μία σειρά δράσεων με έμφαση: α) στην εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού του ΕΚΔΔΑ στην παροχή πρώτων βοηθειών και στη χρήση απινιδωτών από το έμπειρο και πιστοποιημένο προσωπικό του Ω.Κ.Κ., καθώς και β) στον σχεδιασμό και υλοποίηση εκπαιδευτικών δράσεων για το προσωπικό του Ω.Κ.Κ. Η παρεχόμενη επιμόρφωση από το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. θα εστιάσει στους τομείς της Διοίκησης Μονάδων Υγείας και της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, αξιοποιώντας Βέλτιστες Πρακτικές Ευρωπαϊκού Επιπέδου.

Η τελετή υπογραφής του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., παρουσία του  Αντιπροέδρου του φορέα, κ. Βασιλείου Έξαρχου και της Προϊσταμένης Γραφείου Εκπαίδευσης & Βιβλιοθήκης του Ω.Κ.Κ., κ. Μαρίας Μεϊδάνη.

Η Πρόεδρος του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. κα. Παρασκευή Δραμαλιώτη, ευχαρίστησε θερμά τον κ. Μινογιάννη για την άψογη συνεργασία με σκοπό την επιτυχή ολοκλήρωση αυτής της πρωτοβουλίας που θα εστιάσει στην ανάδειξη μιας στοχευμένης και μοντέρνας εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Ο κ. Παναγιώτης Μινογιάννης εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη σύναψη του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας, ευελπιστώντας στη συνέχιση και περαιτέρω ενίσχυση της γόνιμης μεταξύ τους συνεργασίας.