Το ΕΚΔΔΑ

υλοποιεί δράσεις συνεχιζόμενης κατάρτισης και παραγωγής στελεχών ταχείας εξέλιξης και
προωθεί την έρευνα, την τεκμηρίωση και την καινοτομία σε όλα τα πεδία ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης

bibliothiki

Η βιβλιοθήκη του ΕΚΔΔΑ διαθέτει περισσότερα από δέκα χιλιάδες βιβλία, ελληνικά και ξενόγλωσσα, σε εξειδικευμένα γνωστικά και επιστημονικά πεδία. Λειτουργεί από το 1985 και συμμετέχει στο Εθνικό Δίκτυο Επιστημονικών και Τεχνολογικών Βιβλιοθηκών. Η συλλογή της εμπλουτίζεται σε τακτά διαστήματα με ειδικές εκδόσεις και δημοσιεύσεις, ενώ διατίθενται, σε καθημερινή βάση, πέντε ξενόγλωσσες εφημερίδες. Η βιβλιοθήκη λειτουργεί καθημερινά από τις 08:30 έως τις 16:00 και είναι ανοικτής πρόσβασης στους πολίτες, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα χρήσης του υλικού αποκλειστικά και μόνο στο αναγνωστήριο, το οποίο διαθέτει 42 θέσεις. Δικαίωμα δανεισμού, υπό προϋποθέσεις, παρέχεται στους σπουδαστές και τους αποφοίτους της ΕΣΔΔΑ, καθώς και στο επιστημονικό, διδακτικό και διοικητικό προσωπικό του ΕΚΔΔΑ. Επίσης, διαθέτει δύο θέσεις εργασίας για χρήση Η/Υ και ελεύθερο διαδίκτυο, όπως και όλοι οι χώροι του ΕΚΔΔΑ.