Το ΕΚΔΔΑ

υλοποιεί δράσεις συνεχιζόμενης κατάρτισης και παραγωγής στελεχών ταχείας εξέλιξης και
προωθεί την έρευνα, την τεκμηρίωση και την καινοτομία σε όλα τα πεδία ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

pdramalioth

Παρασκευή Δραμαλιώτη

Πρόεδρος ΕΚΔΔΑ
wood-testimonials-placeholder

Βασίλειος Έξαρχος

Αντιπρόεδρος ΕΚΔΔΑ
E-mail: vicepresidentekdda@ekdd.gr
wood-testimonials-placeholder

Βασίλειος – Νικόλαος Γκατζάρας

Διευθυντής Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ), ΕΚΔΔΑ
E-mail: vgkatzaras@ekdd.gr
wood-testimonials-placeholder

Δημήτριος Απίστουλας

Διευθυντής Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ)
E-mail: dapistoulas@ekdd.gr
wood-testimonials-placeholder

Ιωάννης Σπηλιωτόπουλος

Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, Υπουργείο Εσωτερικών
E-mail: j.spiliotopoulos@ydmed.gov.gr
wood-testimonials-placeholder

Παναγιώτης Μπαλτόπουλος

Αναπληρωτής Καθηγητής Αθλητιατρικής, ΕΚΠΑ
E-mail:
wood-testimonials-placeholder

Παναγιώτης Αλεξόπουλος

Κοσμήτορας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Αναπληρωτής Καθηγητής της Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής
E-mail:
wood-testimonials-placeholder

Αντώνιος Λιανός

Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
E-mail:
wood-testimonials-placeholder

Γεώργιος Συμεωνίδης

Εκτελεστικό Μέλος Συμβουλίου της Ανεξάρτητης Αρχής «Εθνική Αναλογιστική Αρχή»
E-mail: 
wood-testimonials-placeholder

Παναγιώτης Αλωνιστιώτης

Ειδικός Συνεργάτης στη Γενική Γραμματεία Πρωθυπουργού
E-mail:
wood-testimonials-placeholder

Γεώργιος Βλάχος

Περιφερειακός Σύμβουλος Περιφέρειας Αττικής και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΝ.Π.Ε.
E-mail:
wood-testimonials-placeholder

Δημήτριος Καφαντάρης

Αντιπρόεδρος Κ.Ε.Δ.Ε.
E-mail: dimarchosQ1488.syzefxis.gov.gr

E-mail: dkafantaris@gmail.com

wood-testimonials-placeholder

Σταύρος Ακαλίδης

Υπάλληλος ΑΑΔΕ, εκπρόσωπος ΑΔΕΔΥ
E-mail: st.akalidis@gmail.com
wood-testimonials-placeholder

Σπυρίδωνας Πολυζώης

Εκπρόσωπος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων ΟΤΑ
E-mail: spirospolizois@yahoo.gr
wood-testimonials-placeholder

Γεώργιος Σπανουδάκης

Εκπρόσωπος Ένωσης Αποφοίτων ΕΣΔΔΑ
E-mail: enap@enap.gr

E-mail: gspanoudakis2011@gmail.com

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

wood-testimonials-placeholder

Ελένη Ρούφου

Προϊσταμένη Διεύθυνσης Προγραμματισμού & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Υπουργείο Εσωτερικών
E-mail: roufou@ydmed.gov.gr
wood-testimonials-placeholder

Βασιλική Μουτεβελή

Δικηγόρος
E-mail:
wood-testimonials-placeholder

Γεωργία Βενετσανάκου

Ιδιωτική Υπάλληλος
E-mail:
wood-testimonials-placeholder

Νικόλαος Νικολακόπουλος

Γενικός Γραμματέας του Δήμου Καλλιθέας
E-mail:
wood-testimonials-placeholder

Στέφανος Καβαλλιεράκης

Διευθυντής του Μουσείου της Πόλεως των Αθηνών - Ιδρύματος Βούρου Ευταξία
E-mail:
wood-testimonials-placeholder

Αγγελική Σωτηροπούλου

Απόφοιτος της ΕΣΔΔΑ
E-mail:
wood-testimonials-placeholder

Μαργαρίτα Σπυριδάκου

Περιφερειακή Σύμβουλος Πελοποννήσου και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΝ.Π.Ε.
E-mail:
wood-testimonials-placeholder

Νικόλαος Μελετίου

Εκπρόσωπος της Κ.Ε.Δ.Ε., Δήμαρχος Ασπροπύργου
E-mail:
wood-testimonials-placeholder

Ιωάννης Δελαγραμμάτικας

Εκπρόσωπος ΑΔΕΔΥ
E-mail: jdellagrammaticas@yahoo.com
wood-testimonials-placeholder

Ιωάννης Τσούνης

Εκπρόσωπος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων ΟΤΑ
E-mail: jtsounis@asda.gr
E-mail: john.tsounis@gmail.com
E-mail: info@poeota.gr
wood-testimonials-placeholder

Αθανάσιος Ράπτης

Εκπρόσωπος Ένωσης Αποφοίτων ΕΣΔΔΑ
E-mail: enap@enap.gr

E-mail: raptisathanasios@gmail.com