Το ΕΚΔΔΑ

υλοποιεί δράσεις συνεχιζόμενης κατάρτισης και παραγωγής στελεχών ταχείας εξέλιξης και
προωθεί την έρευνα, την τεκμηρίωση και την καινοτομία σε όλα τα πεδία ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης

ΕΚΔΔΑ

Βασίλειος Έξαρχος

Τηλέφωνα: 213 1306 255, 213 1306 249
E-mail: vicepresidentekdda@ekdd.gr

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

Ο Βασίλειος Έξαρχος είναι επιτυχημένος εκτελεστικός διευθυντής με άνω των 30 ετών εμπειρία στην διοίκηση και με εξίσου επιτυχημένο παρελθόν στη δημιουργία και την ηγεσία ομάδων υψηλής απόδοσης, εστιασμένων στην επίτευξη στόχων στον τομέα ανάπτυξης επιχειρήσεων και των πωλήσεων. Κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στα Οικονομικά (Πανεπιστήμιο Northeastern, Βοστώνη, ΗΠΑ) και πτυχίο στα Οικονομικά και στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (Πανεπιστήμιο Northeastern, Βοστώνη, ΗΠΑ). Υπηρέτησε ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Γεωπονικών Επιστημών (ΙΓΕ) (2019-2021). Εργάστηκε στον ιδιωτικό τομέα επί σειρά ετών στον τραπεζικό κλάδο, ως Διευθυντής στην Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. (2015-2019), ως Επικεφαλής Διεύθυνσης Private Banking στην Γενική Τράπεζα Α.Ε. (2014-2015), ως Διευθυντής στην EFG Eurobank Ergasias A.E. (1992-2013). Από τον Απρίλιο του 2021 έχει διοριστεί στη θέση Αντιπροέδρου του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Έχει εξειδίκευση στην ανάπτυξη και διοίκηση δικτύου πωλήσεων, εμπειρία στην στοχοθεσία πωλήσεων μέσω πρόβλεψης και κατάρτισης ετήσιων προϋπολογισμών πωλήσεων για καθορισμένες περιοχές και περιφέρειες.  Μιλά άριστα αγγλικά.