Το ΕΚΔΔΑ
υλοποιεί δράσεις
συνεχιζόμενης κατάρτισης
και παραγωγής στελεχών
ταχείας εξέλιξης

Διεύθυνση Αποδοτικότητας Πιστοποίησης & Νέων Τεχνολογιών

Όνομα
Τηλέφωνο
E-mail
Fax
Θέση

Πεχλιβανίδης Ηλίας

  • Τμήμα Πιστοποίησης Οργάνωσης & Αποδοτικότητας
  • Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής
  • Τμήμα Δικτύων & Υποδομών Πληροφορικής
Όνομα
Τηλέφωνο
E-mail
Fax
Θέση

Κατσίκα Αικατερίνη

Καλογερόπουλος Κωνσταντίνος

Μοσκοφίδου Δανάη

Όνομα
Τηλέφωνο
E-mail
Fax
Θέση

Τράκα Μαρία

Παπαϊωάννου Παναγιώτης

Στούκος Δημήτρης

Όνομα
Τηλέφωνο
E-mail
Fax
Θέση

Νουριάν Επρουή

Πανταζή Αθηνά

Ροζάκης Ιωάννης

Σαμπροβαλάκης Ιωάννης