Το ΕΚΔΔΑ

υλοποιεί δράσεις
συνεχιζόμενης κατάρτισης
και παραγωγής στελεχών
ταχείας εξέλιξης

Επιστημονικό – Εκπαιδευτικό συμβούλιο

Μιχαήλ Σπουρδαλάκης Πρόεδρος, Καθηγητής, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ξανθίππη Δημητρούλια

Μέλος, Διευθύντρια, Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ), ΕΚΔΔΑ, Αν. Καθηγήτρια, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)

Άννα Κοντονή Μέλος, Διευθύντρια, Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ)
Αθηνά Αθανασίου

Μέλος, Καθηγήτρια, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Χρήστος Λυριντζής

Μέλος,  Καθηγητής, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Πέτρος Ρούσος

Μέλος, Αν. Καθηγητής, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Σπυρίδων Τσουκαλάς Μέλος, Ειδικός Επιστήμονας σε θέματα Δημόσιας Διοίκησης
Παντελής Βουλτσίδης Μέλος, Ειδικός Επιστήμονας σε θέματα Εκπαίδευσης Ενηλίκων
Ιωάννης Σαγιάς

Μέλος,  Αν.Καθηγητής, ΕΜΠ, Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη