Το ΕΚΔΔΑ

υλοποιεί δράσεις
συνεχιζόμενης κατάρτισης
και παραγωγής στελεχών
ταχείας εξέλιξης

Επιστημονικό – Εκπαιδευτικό συμβούλιο

Ισμήνη Κριάρη Πρόεδρος, Πρύτανης, Πάντειο Πανεπιστήμο, Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου
Βασίλειος-Νικόλαος Γκατζάρας

Μέλος, Διευθυντής, Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) E-mail: vgkatzaras@ekdd.gr

Δημήτριος Απίστουλας Μέλος, Διευθυντής, Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ) E-mail: dapistoulas@ekdd.gr
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου

Μέλος, Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Νικόλαος Παπαδάκης

Μέλος,  Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Αριστείδης Παπαγρηγορίου

Μέλος, Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Ανατολή Κοζάρη Μέλος, Προϊσταμένη, Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου
του ΕΚΔΔΑ E-mail: ankozari@ekdd.gr
Αλεξάνδρα Παναγιωτοπούλου Μέλος, Ειδικός Επιστήμονας σε θέματα Εκπαίδευσης Ενηλίκων