Το ΕΚΔΔΑ

υλοποιεί δράσεις
συνεχιζόμενης κατάρτισης
και παραγωγής στελεχών
ταχείας εξέλιξης

Ινστιτούτο Τεκμηρίωσης Έρευνας και Καινοτομιών (ΙΤΕΚ)

Η διοίκηση του ITEK ασκείται από τον /την Διευθυντή /ντρια του ενώ το επιστημονικό / ερευνητικό έργο του  υλοποιείται από προσωπικό με υψηλά προσόντα και αξιόλογη εμπειρία και υποστηρίζεται από ομάδα επιστημονικών και διοικητικών στελεχών.

Όνομα
Τηλέφωνο
E-mail
Fax
Θέση

Χαλκιάς Γεώργιος

  • Τμήμα Έρευνας & Καινοτομίας
  • Τμήμα Διαχείρισης & Παρακολούθησης
    της Πληροφορίας στη Δημόσια Διοίκηση
  • Τμήμα Τεκμηρίωσης και Βιβλιοθήκης
Όνομα
Τηλέφωνο
E-mail
Fax
Θέση

Κουρτέσης Αλέξανδρος

Μακαντάσης Γεώργιος

Παπαδάκη Ιωάννα

Όνομα
Τηλέφωνο
E-mail
Fax
Θέση

Μαχαίρα Νίκη

Μνιέστρης Νικόλαος

Όνομα
Τηλέφωνο
E-mail
Fax
Θέση

Μένη Μεταξία

Ξανθάκη Μαρία