Το ΕΚΔΔΑ

υλοποιεί δράσεις
συνεχιζόμενης κατάρτισης
και παραγωγής στελεχών
ταχείας εξέλιξης

Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ)

Η διοίκηση του ΙΝΕΠ ασκείται από τον /την Διευθυντή /-ντριά του ενώ το εκπαιδευτικό / ερευνητικό έργο του υλοποιείται από προσωπικό με υψηλά προσόντα και αξιόλογη εμπειρία και υποστηρίζεται από ομάδα επιστημονικών και διοικητικών στελεχών των αντίστοιχων μονάδων. Προσωπικό του ΙΝΕΠ εργάζεται α. στην Αθήνα, στην Κεντρική Υπηρεσία του ΕΚΔΔΑ και β. στη Θεσσαλονίκη, στην αποκεντρωμένη-περιφερειακή του μονάδα, το Περιφερειακό Ινστιτούτο Επιμόρφωσης Θεσσαλονίκης (ΠΙΝΕΠΘ), το οποίο λειτουργεί ως Υποδιεύθυνση υπαγόμενη διοικητικά στο ΙΝΕΠ.

Όνομα
Τηλέφωνο
E-mail
Fax
Θέση

Απίστουλας Δημήτρης

Μαργαριτόπουλος Μερκούριος

Ματζαβάκης Ιωάννης

  • Επιστημονικό Έργο ΙΝΕΠ
  • Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης
    Επιμορφωτικού Έργου ΙΝΕΠ
  • Τμήμα Συντονισμού Επιμορφωτικού Έργου ΙΝΕΠ
  • Επιστημονικό Έργο ΠΙΝΕΠΘ
  • Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης
    Επιμορφωτικού Έργου ΠΙΝΕΠΘ
  • Τμήμα Συντονισμού Επιμορφωτικού Έργου ΠΙΝΕΠΘ
Όνομα
Τηλέφωνο
E-mail
Fax
Θέση

Βουλτσίδης Παντελής

Γαλανάκης Μιχαήλ

Γεωργόπουλος Γεώργιος

Γκουντέλας Γεώργιος

Κατσικάτσος Γεώργιος

Κιτωνάκης Νικόλαος

Κονδυλάτου Αμαλία

Κυπαρίσσης Δημήτριος

Λάζαρης Σπυρίδων

Λένη Μαρία

Λόκανα Ευγενία

Μνιέστρης Νικόλαος

Ντίνου Ελένη-Γεωργία

Πυλαρινός Διογένης

Ραμματά Μαρία

Ρωμαίου Ζαχαρένια

Σαμαρά Ελένη

Όνομα
Τηλέφωνο
E-mail
Fax
Θέση

Κρίπα Ειρήνη

Αγγελοπούλου Δήμητρα

Βαρτελάτου Σπυριδούλα

Γκιντώνης Κωνσταντίνος

Διαμαντάκη Αικατερίνη

Δουλή Χαραλαμπία

Εμμανουήλ Ιωάννης

Καλλιμάνη Ιουλία

Καραδήμα Μαρία

Καρνάβου Ρεβέκκα

Καρπαθιωτάκη Μαρία

Καράβολα Καλλιόπη

Καστή Μαρία

Κατελούζου Χριστίνα

Κελίδου Όλγα

Κοντάμπαση Σουζάνα

Λημναίος Στυλιανός

Λημναίου Παρασκευή

Μαχαίρα Νίκη

Μαυρίδου Δέσποινα

Μολακίδου Βιλελμίνη

Μουζουράκη Ροδάνθη

Παπαντωνίου Ελένη

Πατακού Μαρία – Παναγιώτα

Πρατσινάκη Ελευθερία

Ρουμανάς Δημήτριος

Τσαβατοπούλου Σπυριδούλα

Χατζήμπεη Κυριακή

Όνομα
Τηλέφωνο
E-mail
Fax
Θέση

Παπαμιχαήλ Γεώργιος

Κουμπαρούλη Αντωνία

Όνομα
Τηλέφωνο
E-mail
Fax
Θέση

Γκίκα Ελευθερία

Κασσελούρη Ελένη

Ματσούκας Βασίλειος

Όνομα
Τηλέφωνο
E-mail
Fax
Θέση

Ζήκου Αικατερίνη

Καπούλα Αικατερίνη

Μπουλιώνη Αναστασία

Παπάς Aγγελος

Σάιλερ Ξένια

Σπανού Άννα

Στεργιανού Γεωργία

Φατούρου Παναγιώτα

Ευαγγελόπουλος Ιωάννης

Όνομα
Τηλέφωνο
E-mail
Fax
Θέση

Λιακάκης Γεώργιος

Καραμανίδης Θωμάς

Σκοπελιανού Μαρία