Το ΕΚΔΔΑ

υλοποιεί δράσεις
συνεχιζόμενης κατάρτισης
και παραγωγής στελεχών
ταχείας εξέλιξης

Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ)

Η διοίκηση του ΙΝΕΠ ασκείται από τον /την Διευθυντή /-ντριά του ενώ το εκπαιδευτικό / ερευνητικό έργο του υλοποιείται από προσωπικό με υψηλά προσόντα και αξιόλογη εμπειρία και υποστηρίζεται από ομάδα επιστημονικών και διοικητικών στελεχών των αντίστοιχων μονάδων. Προσωπικό του ΙΝΕΠ εργάζεται α. στην Αθήνα, στην Κεντρική Υπηρεσία του ΕΚΔΔΑ και β. στη Θεσσαλονίκη, στην αποκεντρωμένη-περιφερειακή του μονάδα, το Περιφερειακό Ινστιτούτο Επιμόρφωσης Θεσσαλονίκης (ΠΙΝΕΠΘ), το οποίο λειτουργεί ως Υποδιεύθυνση υπαγόμενη διοικητικά στο ΙΝΕΠ.

Όνομα
Τηλέφωνο
E-mail
Fax
Θέση

Απίστουλας Δημήτρης

Μαργαριτόπουλος Μερκούριος

Ματζαβάκης Ιωάννης

  • Επιστημονικό Έργο ΙΝΕΠ
  • Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης
    Επιμορφωτικού Έργου ΙΝΕΠ
  • Τμήμα Συντονισμού Επιμορφωτικού Έργου ΙΝΕΠ
  • Επιστημονικό Έργο ΠΙΝΕΠΘ
  • Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης
    Επιμορφωτικού Έργου ΠΙΝΕΠΘ
  • Τμήμα Συντονισμού Επιμορφωτικού Έργου ΠΙΝΕΠΘ
Όνομα
Τηλέφωνο
E-mail
Fax
Θέση

Βουλτσίδης Παντελής

Γαλανάκης Μιχαήλ

Γιάννου Γεωργία

Γκουντέλας Γεώργιος

Διαμαντάτου Σπυριδούλα-Διονυσία

Διονάτος Χαράλαμπος

Καρβούνης Κωνσταντίνος

Κατσαρός Ιωάννης

Κουγιού Σαράντης

Κυριαζή Ειρήνη

Μνιέστρης Νικόλαος

Μπούντα Ελένη

Ντίνου Ελένη-Γεωργία

Πυλαρινός Διογένης

Σαμαρά Ελένη

Όνομα
Τηλέφωνο
E-mail
Fax
Θέση

Αγγελοπούλου Δήμητρα

Βαρτελάτου Σπυριδούλα

Γκιντώνης Κωνσταντίνος

Διαμαντάκη Αικατερίνη

Δουλή Χαραλαμπία

Καλλιμάνη Ιουλία

Καραδήμα Μαρία

Καρνάβου Ρεβέκκα

Καρπαθιωτάκη Μαρία

Καράβολα Καλλιόπη

Καστή Μαρία

Κατελούζου Χριστίνα

Κοντάμπαση Σουζάνα

Λημναίου Παρασκευή

Μαχαίρα Νίκη

Μαυρίδου Δέσποινα

Μολακίδου Βιλελμίνη

Στεργιανού Γεωργία

Μουζουράκη Ροδάνθη

Παπαντωνίου Ελένη

Πατακού Μαρία – Παναγιώτα

Πρατσινάκη Ελευθερία

Ρουμανάς Δημήτριος

Τσαβατοπούλου Σπυριδούλα

Χατζήμπεη Κυριακή

Παπαδόπουλος Αριστοτέλης

Όνομα
Τηλέφωνο
E-mail
Fax
Θέση

Εξάρχου Εμμανουέλα

Παπαμιχαήλ Γεώργιος

Κουμπαρούλη Αντωνία

Όνομα
Τηλέφωνο
E-mail
Fax
Θέση

Γκίκα Ελευθερία

Κασσελούρη Ελένη

Κελεμένης Νικόλαος

Ματσούκας Βασίλειος

Όνομα
Τηλέφωνο
E-mail
Fax
Θέση

Ζήκου Αικατερίνη

Καπούλα Αικατερίνη

Δασκαλοπούλου Σοφία

Μπουλιώνη Αναστασία

Παπάς Aγγελος

Σάιλερ Ξένια

Σπανού Άννα

Φατούρου Παναγιώτα

Ευαγγελόπουλος Ιωάννης

Όνομα
Τηλέφωνο
E-mail
Fax
Θέση

Λιακάκης Γεώργιος

Καραμανίδης Θωμάς

Σκοπελιανού Μαρία