Το ΕΚΔΔΑ

υλοποιεί δράσεις
συνεχιζόμενης κατάρτισης
και παραγωγής στελεχών
ταχείας εξέλιξης

Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ)

Η διοίκηση της ΕΣΔΔΑ ασκείται από τον /την Διευθυντή /ντρια της, ενώ το εκπαιδευτικό / ερευνητικό έργο της Σχολής υλοποιείται από διδακτικό προσωπικό με υψηλά προσόντα και αξιόλογη εμπειρία και υποστηρίζεται από ομάδα επιστημονικών και διοικητικών στελεχών των αντίστοιχων τμημάτων της.

Όνομα
Τηλέφωνο
E-mail
Fax
Θέση

Γκατζάρας Βασίλειος – Νικόλαος

Γιουτίκας Δημήτριος

  • Επιστημονικό Έργο
  • Τμήμα Εκπαιδευομένου Προσωπικού &
    Σταδιοδρομίας Αποφοίτων
  • Τμήμα Συντονισμού Εκπαιδευτικού Έργου
Όνομα
Τηλέφωνο
E-mail
Fax
Θέση

Δημουλά Σοφία

Κομσέλη Φανή

Κουγιού Σαράντης

Λαμπροπούλου Μαντώ

Λεβαντή Δάφνη

Μπουρμπούλη Αγγελική

Παπαστυλιανού Αναστασία

Πλατής Χαράλαμπος

Σουλιώτης Δημήτριος

Όνομα
Τηλέφωνο
E-mail
Fax
Θέση

Σταυράκογλου Χρήστος

Μπέκα Μαρία

Ρωφαλίκου Παναγιώτα

Όνομα
Τηλέφωνο
E-mail
Fax
Θέση

Ελευθεράκη Αγγελική

Αναγνωστόπουλος Ιωάννης

Βλάχου Βασιλική