Το ΕΚΔΔΑ
υλοποιεί δράσεις
συνεχιζόμενης κατάρτισης
και παραγωγής στελεχών
ταχείας εξέλιξης

Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Προέδρου & Συλλογικών Οργάνων

Όνομα
Τηλέφωνο
E-mail
Fax
Θέση

Βλάχου Βασιλική

Βρεττάκου Παναγιώτα

Εξάρχου Εμμανουέλα

Σακαρέλη Δήμητρα

Τώρου Μαρία