Το ΕΚΔΔΑ
υλοποιεί δράσεις
συνεχιζόμενης κατάρτισης
και παραγωγής στελεχών
ταχείας εξέλιξης

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Όνομα
Τηλέφωνο
E-mail
Fax
Θέση

Τζανέτου Αγγελική

Φατούρου Ελευθερία

  • Τμήμα Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων
  • Τμήμα Προϋπολογισμού & Εκκαθαρίσεων
  • Τμήμα Προμηθειών
  • Γραφείο Πληρωμών
Όνομα
Τηλέφωνο
E-mail
Fax
Θέση

Βαλλιάνου Ιωάννα

Παπαλυσάνδρου Νίκη

Όνομα
Τηλέφωνο
E-mail
Fax
Θέση

Αρσενίδου Αναστασία

Καράβολα Καλλιόπη

Κουράκη Αντωνία

Κρεμμύδας Αριστείδης

Μήλεσης Δημήτριος

Τσουμπός Χρήστος

Όνομα
Τηλέφωνο
E-mail
Fax
Θέση

Βουτσά Φωτεινή

Καραμήτσος Αθανάσιος

Κρίπα Ειρήνη

Μπογιατζοπούλου Μαρία

Όνομα
Τηλέφωνο
E-mail
Fax
Θέση

Πατακού Μαρία – Παναγιώτα