Το ΕΚΔΔΑ
υλοποιεί δράσεις
συνεχιζόμενης κατάρτισης
και παραγωγής στελεχών
ταχείας εξέλιξης

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Όνομα
Τηλέφωνο
E-mail
Fax
Θέση

Πεχλιβανίδης Ηλίας

  • Τμήμα Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων
  • Τμήμα Προϋπολογισμού & Εκκαθαρίσεων
  • Τμήμα Προμηθειών
  • Γραφείο Πληρωμών
Όνομα
Τηλέφωνο
E-mail
Fax
Θέση

Γκίκας Φαίδων

Τζανέτου Αγγελική

Φατούρου Ελευθερία

Όνομα
Τηλέφωνο
E-mail
Fax
Θέση

Αρσενίδου Αναστασία

Κατούφα Κυριακή-Θεοδώρα

Κουράκη Αντωνία

Κρεμμύδας Αριστείδης

Μήλεσης Δημήτριος

Όνομα
Τηλέφωνο
E-mail
Fax
Θέση

Καραλή Μαρία

Κρίπα Ειρήνη

Σαμαρά Χριστίνα

Τσαπρούνη Καλλιόπη

Όνομα
Τηλέφωνο
E-mail
Fax
Θέση

Λημναίος Στυλιανός