Το ΕΚΔΔΑ
υλοποιεί δράσεις
συνεχιζόμενης κατάρτισης
και παραγωγής στελεχών
ταχείας εξέλιξης

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Όνομα
Τηλέφωνο
E-mail
Fax
Θέση

Τζανέτου Αγγελική

  • Τμήμα Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων
  • Τμήμα Προϋπολογισμού & Εκκαθαρίσεων
  • Τμήμα Προμηθειών
  • Γραφείο Πληρωμών
Όνομα
Τηλέφωνο
E-mail
Fax
Θέση

Βαλλιάνου Ιωάννα

Παπαλυσάνδρου Νίκη

Τζανέτου Αγγελική

Φατούρου Ελευθερία

Όνομα
Τηλέφωνο
E-mail
Fax
Θέση

Αρσενίδου Αναστασία

Καράβολα Καλλιόπη

Κουράκη Αντωνία

Κρεμμύδας Αριστείδης

Μήλεσης Δημήτριος

Όνομα
Τηλέφωνο
E-mail
Fax
Θέση

Βουτσά Φωτεινή

Κρίπα Ειρήνη

Σαμαρά Χριστίνα

Τριανταφύλλου Κωνσταντίνα

Τσαπρούνη Καλλιόπη

Όνομα
Τηλέφωνο
E-mail
Fax
Θέση

Λημναίος Στυλιανός