Η Σχολή

Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) είναι η εκπαιδευτική μονάδα του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης που έχει ως αποστολή τη δημιουργία ενός σώματος εξειδικευμένων στελεχών, με άρτια επαγγελματική κατάρτιση.

Η διοίκηση της ΕΣΔΔΑ ασκείται από τον /την Διευθυντή /ντρια της, ενώ το εκπαιδευτικό / ερευνητικό έργο της Σχολής υλοποιείται από διδακτικό προσωπικό με υψηλά προσόντα και αξιόλογη εμπειρία και υποστηρίζεται από ομάδα επιστημονικών και διοικητικών στελεχών των αντίστοιχων τμημάτων της.

Όνομα
Τηλέφωνο
E-mail
Fax
Θέση

Γιουτίκας Δημήτριος

Ράπτης Αθανάσιος

  • Εκπαιδευτικό – Ερευνητικό
    Έργο ΕΣΔΔΑ
  • Τμήμα Διοικητικής & Εκπαιδευτικής
    Υποστήριξης ΕΣΔΔΑ
  • Τμήμα Συντονισμού Διοικητικού &
    Εκπαιδευτικού Έργου ΕΣΔΔΑ
Όνομα
Τηλέφωνο
E-mail
Fax
Θέση

Δημουλά Σοφία

Κομσέλη Φανή

Λεβαντή Δάφνη

Παπαγεωργίου Γεώργιος

Παπαστυλιανού Αναστασία

Πασχάλη Στυλιανή

Σακαρέλη Δήμητρα

Χονδρογιάννης Αναστάσιος

Όνομα
Τηλέφωνο
E-mail
Fax
Θέση

Μπέκα Μαρία

Ρωφαλίκου Παναγιώτα

Σερέτη-Βαμβακάρη Ελένη

Σταυράκογλου Χρήστος

Τώρου Μαρία

Όνομα
Τηλέφωνο
E-mail
Fax
Θέση

Αναγνωστόπουλος Ιωάννης

Ελευθεράκη Αγγελική

Μαυρίδου Δέσποινα