Το ΕΚΔΔΑ

υλοποιεί δράσεις συνεχιζόμενης κατάρτισης και παραγωγής στελεχών ταχείας εξέλιξης και
προωθεί την έρευνα, την τεκμηρίωση και την καινοτομία σε όλα τα πεδία ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης

Το ΕΚΔΔΑ έχει τη θεσμική ευθύνη της διενέργειας Προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση φορέων σε διάφορους τομείς της Κυβέρνησης. Όλη η διαδικασία της πρόσκλησης διεξάγεται μέσω του  OpenGov.

Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν τη διαδικασία διενέργειας των Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος πατήστε εδώ.

Ενώ για να δείτε το πλήρες αρχείο Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος πατήστε εδώ.