Νέα – Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Συνεργασίες, ΙΝΕΠ, ΕΚΔΔΑ, Διεθνείς Συνεργασίες

Το ΕΚΔΔΑ διευρύνει τη διεθνή του εξωστρέφεια με την υπογραφή Μνημονίων Συνεργασίας με το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΕΠΚ) & την Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης (ΚΑΔΔ)

ΕΚΔΔΑ

Με δέσμευση τη διεύρυνση της νέας στρατηγικής εξωστρέφειας που έχουμε αναπτύξει, στο πλαίσιο ελληνικής αποστολής στην Κύπρο με επικεφαλής τον Υπουργό Εσωτερικών Μάκης Βορίδης, το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης εγκαινίασε μια νέα συνεργασία του, με το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Ιδιαίτερη έμφαση θα αποδοθεί  στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας με αντικείμενο ζητήματα δημοσίου/διοικητικού δικαίου-ανάλυσης δημόσιας πολιτικής-καινοτομίας στον δημόσιο τομέα.

Στην ίδια κατεύθυνση, ο Υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης συνυπέγραψε με τον Υπουργό Οικονομικών της Κυπριακής Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Πετρίδη, Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) και του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (Τ.Δ.Δ.Π) της Κυπριακής Ακαδημίας Δημόσιας Διοίκησης (Κ.Α.Δ.Δ.), που εκπροσωπήθηκε από τη Διευθύντρια του Τ.Δ.Δ.Π της Κ.Α.Δ.Δ. Έλενα Οικονομίδου – Αζίνα, παρουσία των μελών της ελληνικής αντιπροσωπείας η οποία απαρτίζεται από τη Γενική Γραμματέα Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιας Διοίκησης, Βιβή Χαραλαμπογιάννη, τον Γενικό Γραμματέα Εσωτερικών και Οργάνωσης, Μιχάλη Σταυριανουδάκη, τον Γενικό Διευθυντή Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., Ηλία Πεχλιβανίδη και υπηρεσιακών παραγόντων. Στην τελετή παρέστησαν, από κυπριακής πλευράς, και ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών Γιώργος Παντελή καθώς και ο Προϊστάμενος της Ακαδημίας Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, Μάριος Παναγίδης.

Σε ειδική τελετή που διοργανώθηκε στη Λευκωσία την Τετάρτη 13 Απριλίου 2022, οι δύο Υπουργοί συμφώνησαν, οι κορυφαίοι δημόσιοι εκπαιδευτικοί και επιμορφωτικοί οργανισμοί των δύο κρατών να ενώσουν τις δυνάμεις τους, μέσω της εντατικοποίησης της συνεργασίας τους στους τομείς της εκπαίδευσης, της επιμόρφωσης, της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και της έρευνας.

Το Πρωτόκολλο Συνεργασίας προβλέπει, μεταξύ άλλων, την από κοινού συμμετοχή σε ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα, τη δικτύωση με διεθνείς και ευρωπαϊκούς φορείς, καθώς και την ανταλλαγή εμπειριών, βέλτιστων πρακτικών και τεχνογνωσίας.

Ειδικότερα, συμφωνήθηκε η συνεργασία σε θέματα ανταλλαγής δημοσίων υπαλλήλων Ελλάδας – Κύπρου υπό τη μορφή προγράμματος Erasmus και η μεταφορά τεχνογνωσίας από το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. στην Κυπριακή Ακαδημία, αναφορικά με τα ελληνικά προγράμματα πιστοποίησης Εσωτερικών Ελεγκτών και κατάρτισης των δημοσίων υπαλλήλων σε ζητήματα ανάπτυξης των ψηφιακών τους δεξιοτήτων που έχει εκπονήσει και εφαρμόζει το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης.